جنود عقل و جهل - جلسه ۴۰

جنود عقل و جهل - جلسه ۴۰

MASAF
01:05:25
Link

About this episode

🔊 سخنرانی استاد رائفی‌ پور
📑 «جنود عقل و جهل - جلسه ۴۰»
🗓 ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۱