بررسی مسائل روز ایران و جهان

بررسی مسائل روز ایران و جهان

MASAF
01:01:53
Link

About this episode

🔊 سخنرانی استاد رائفی‌‌‌ پور
📝 «بررسی مسائل روز ایران و جهان»
📅  ۳ اسفند ماه ۱۴۰۰  - تهران، مسجد سیدالشهدا