Ukutshontshwa kwezifuyo eBulilima-Mangwe (Stock Theft)

Ukutshontshwa kwezifuyo eBulilima-Mangwe (Stock Theft)

Nehemiah Sibanda
00:26:09

About this episode

Udaba lokutshontshwa kwezifuyo luyaqhubeka lumemetheka eBulilima Mangwe.