Ukuthengiswa kwe fertiliser ye Presidential Input Scheme ngabalimi

Ukuthengiswa kwe fertiliser ye Presidential Input Scheme ngabalimi

Bonita Mvundla
00:11:37

About this episode

Ukuthengiswa kwe fertiliser ye Presidential Input Scheme ngabalimi