Imota yokucitsha umlilo le ambulensi yePlumtree

Imota yokucitsha umlilo le ambulensi yePlumtree

Edward Magogogo Khupe
00:25:01

About this episode

Izakhamizi ziyakhonona ukuthiazitholi usizo kodwa zona zibhadala imali yomlilo le ambulensi ePlumtree Town Council nyanga zonke.