Kifuliiru

Kifuliiru

Kifuliiru

About this podcast

Twalamusa. Tuyegerere tweshi bana be'Bufuliiru. Kino kibaja kiliri hano higulu tumenye bingi mu kifuliiru. Indeto yitu tugiganule, tugiyuvwe hoshi twangaba tuliri. Kifuliiru. Tuliri Bafuliiru, tuli bandu nga bandi. Tushobwiri byoshi byo ngisi abandi bandu bashobwiri. Tuyiji bingi nitu. Kino kibnaja kiliri hano higulu tukizi ganula, tukizisalizanya, tukizihanulana, tukizi yuvwiriza indeto yitu. Tugwetu ubushambale buhamu bwenene ukuba tuliri Bafuliiru, tunagweti tugakola higulu lyo'kudeta kwo tukizi zamuka. Ndaye gundi mundu ugatukolera imikolwa mihamu li tutali twehe twenene. Kongwa.
more

Language

Lingala

Top CategoriesView all