خودشناسی

خودشناسی

جعفر زیوه و دکتر فریده نیرومند

About this podcast

آقای جعفر زیوه از نگاه عرفانی و خانم دکتر فریده نیرومند از نگاه علمی به انسان می‌نگرند و نقطه‌ی مشترکی بین علم عرفان پیدا می‌کنند تا به مردمان راه بهتر شناختن خود را نشان بدهند
که خودشناسی اولین و آخرین قدم خداشناسی و رسیدن به آرامش است. موضوعات برنامه شامل بررسی مسائل و مطالب کاربردی برای تقویت بهداشت روان از طریق دستیابی بیک آرامش درون است. در سلسله گفتارها با استفاده از مباحث روانشناسی و خودشناسی و عرفان مولانا به بررسی موضوعات مختلف پرداخته می‌شود
more

Language

Persian

Top CategoriesView all

121 episodes