خودنگری

خودنگری

ناصر گنجی

About this podcast

آقای ناصر گنجی که از روان‌شناسان معتبر و باسابقه ساکرامنتو کالیفرنیا هستند هر هفته به یکی از مسائل همه‌گیر روان‌شناسی می‌پردازند و آن را از زاویه‌ای جدید و با نگاهی متفاوت بررسی می‌کنند
more

Language

Persian

Top CategoriesView all

124 episodes