Politisko partiju finansēšana un to dzīvotspēja nākotnē

Politisko partiju finansēšana un to dzīvotspēja nākotnē

DELNA
00:32:02
Link

About this episode

Vai jaunie grozījumi politisko partiju finansēšanas likumā spēcinās politiskās partijas un politisko kultūru Latvijā?


Valsts prezidents 2022. gada 15. martā izsludināja grozījumus Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā. Prezidenta rosinātie un izsludinātie grozījumi risina tikai mazu daļu ar politisko partiju finansēšanu saistītu problēmu, proti, tie samazina finansējumu tām partijām, kuru Saeimas frakcijas beidz pastāvēt vai zaudē divas trešdaļas deputātu. Šie grozījumi ir neveiksmīgs mēģinājums novērst likuma nepilnības un nerisina konstatētās ar politisko partiju darbību un attīstību saistītās problēmas.


Aicinām noklausīties interviju ar “Sabiedrības par atklātību – Delna” (Delna) pētnieku Olafu Grigus par grozījumu ietekmi uz politisko partiju dzīvotspēju nākotnē. Olafs runā arī par problēmām, ko grozījumi nerisina un par kuriem demokrātiskā sabiedrībā būtu jārunā, domājot par veselīgu politisko partiju konkurenci, politisko atbildību un vēlētāju pratību. Tai pat laikā Olafs vērš uzmanību uz grozījumu izskatīšanu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, kuras deputāti rosināja likumprojektu atzīt par steidzamu, tādējādi izvairoties uzklausīt ekspertu viedokli un apmainīties analīzē balstītos viedokļos.


Šī podkāsta sagatavošanu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.