Pašvaldību atklātības indekss. Kāpēc ikvienam tas ir svarīgi?

Pašvaldību atklātības indekss. Kāpēc ikvienam tas ir svarīgi?

DELNA
00:43:09
Link

About this episode

Sarunājas Līga Stafecka, Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS vadošā pētniece labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos un Olafs Grigus, "Sabiedrības par atklātību – Delna" pētnieks.


Eksperti diskutē par to, kāpēc ikvienam demorkātiskas sabiedrības pārstāvim būtu svarīgi domāt par atklātību, jo īpaši savās pašvaldībās. Tāpat eksperti pārrunā, kā “Pašvaldību atklātības indeksu” var izmantot pašvaldības, lai uzlabotu savu darbu un veicinātu sabiedrības iesaisti.


2021. gada 30. novembrī notika “Pašvaldību atklātības indeksa” rezultātu prezentācija, ko izstrādāja Transparency International (TI) Norvēģijas nodaļa un “Sabiedrības par atklātību – Delna” (TI Latvijas nodaļa).


Sīkāka informācija https://atklatibasindekss.lv/ 


“Godprātības un atklātības veicināšana pašvaldībās un to sadarbībā ar uzņēmējiem” saņem dotācijas 49 000 EUR no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ un Norvēģijas grantu ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt pašvaldību atklātību Latvijā un Norvēģijā.