Iskopinyon

Iskopinyon

PUP DZMC-YCG

About this podcast

Isang oras ng matalinong talastasan, kasama ang mga iskolar ng bayan.
Halina't makisali at pakinggan.
Ito ang ISKOPINYON!
more

Language

Filipino

Top CategoriesView all