هرروز با مسیح

هرروز با مسیح

amir almas

About this podcast

با احترام به عقاید و ادیان و با محبت عیسی مسیح دعا میکنیم تا این پیامها در روح و ذهن شما شنونده عزیز اثرگذاشته و در باره آن فکر کنید پر از شادی و سلامت باشید
more

Language

Persian

Top CategoriesView all