ஜாதகம்
வாஸ்து.mp3
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
வாஸ்து.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:09:46
நட்சத்திரங்களும் ஜாதகத்தின் உட்பொருளும்.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:08:16
கொல்லூரில் ஒரு அம்மாவின் செய்வினையை நீக்கியது.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:06:50
அமாவாசை மந்திரவாதிகளுக்கு ஏன் உகந்த நாளாக இருக்கின்றது.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:06:37
வசியம்.. கைவல்யம்... ஏவல்...!.mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:04:04
மனிதனுக்கு ஜாதகம் இல்லை... எண்ணியதை உருவாக்கக் கற்றுக் கொண்டவன் தான் மனிதன்...!.mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:08:08
மனிதனுக்கு ஜாதகம் இல்லை என்று ஏன் சொல்கிறோம்.mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:13:21
மந்திரம் தேவையில்லை...! எண்ணினாலே போதும்... உங்களுக்கு அரும் பெரும் சக்தி கிடைக்கும்...!.mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:03:25
நேரத்தையும்... காலத்தையும்... (ஜாதகத்தை) மனிதன் மாற்ற முடியும் என்பதை விஞ்ஞானம் நிரூபிக்கின்றது.mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:10:45
தாயின் கருவில் தான் நம் விதியே நிர்ணயமாகின்றது.mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:04:10
தாயத்து... மந்திரித்த கயிறு... கட்டுவதனால் ஏற்படும் தீய விளைவுகள் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:11:26
எண்ணங்கள் தோன்றும் விதமும் ஜாதகத்தின் உண்மை நிலைகளும்.mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:15:43
“நல்ல நேரம்…” என்று ஒன்றை ஞானிகள் வைத்ததன் நோக்கம்.mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:03:09