!هان

!هان

Mohammad Hossein Bonakdar Tehrani

About this podcast

هان: امر کردن به شتاب است و آگاهانیدن


پادکست «هان» منطبق بر تقویم تاریخی شیعه، تلاش می کنه در مناسبت‌های گوناگون هر شب کنار شما باشه و به نوعی بازتابی امروزی از تاریخ مقدس رو پیش چشم شنونده‌هاش بیاره و به بهانه اون واقعه پیرامونش با شما به صحبت بنشینه


اینک پادکست هان!

این مجموعه به دست گروه «همیشه‌درمیان» تهیه شده است و با حمایت شرکت داده‌گستر عصر نوین با نام تجاری «های‌وب» تولید شده است.
more

Language

Persian

Top CategoriesView all

223 episodes