!هان

!هان

همیشه در میان

About this podcast

هان: امر کردن به شتاب است و آگاهانیدنپادکست «هان» منطبق بر تقویم تاریخی شیعه، تلاش می کنه در مناسبت‌های گوناگون هر شب کنار شما باشه و به نوعی بازتابی امروزی از تاریخ مقدس رو پیش چشم شنونده‌هاش بیاره و به بهانه اون واقعه پیرامونش با شما به صحبت بنشینه اینک پادکست هان! این مجموعه به دست گروه «همیشه‌درمیان» تهیه شده است و با حمایت شرکت داده‌گستر عصر نوین با نام تجاری «های‌وب» تولید شده است.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

more

Language

English

Top CategoriesView all

344 episodes