"Gyventi Tikėjimu" Pastoriaus Artūro mikrofonas

"Gyventi Tikėjimu" Pastoriaus Artūro mikrofonas

Arturas Rulinskas

About this podcast

Laidoje „Gyventi tikėjimu“ pastorius Artūras Rulinskas kviečia Kristaus sekėjus ir tikinčiuosius, kuriems yra svarbus jų dvasinis augimas, Dievo žodžio gilesnis pažinimas, tarnavimas vykdant Dievo valią, apmąstyti Šventajame Rašte užrašytas mintis ir jas taikyti praktikuojant tikėjimą. Laidose bus galima klausyti pamokslų, publikuotų straipsnių, pokalbių, liudijimų.
more

Language

Lithuanian

Categories

Top CategoriesView all

86 episodes