گشت و گذار

گشت و گذار

مینو میرزایی

About this podcast

مینو میرزایی هر هفته در یک گشت و گذار بامدادی، شما را به یک گوشه از جهان می‌برد و از دیدنی‌های آن می‌گوید و از شنیدنی‌هایش، از خوردنی‌ها و خریدنی‌هایش، از تاریخش و از شنیدنی‌هایش
more

Language

Persian

Top CategoriesView all