حجت‌الاسلام سیداحمد دارستانی؛ اهمیت غدیر و زنده نگه داشتن آن؛ www.kimia-ac.ir

حجت‌الاسلام سیداحمد دارستانی؛ اهمیت غدیر و زنده نگه داشتن آن؛ www.kimia-ac.ir

00:08:16

About this episode

✅ منبر

🎧 اهمیت غدیر و زنده نگه‌داشتن آن

🎤 حجت‌الاسلام سیداحمد دارستانی

📚 منبع: سایت ذاکرین


🔗 www.kimiame.ir

©️ @joreenoush