آیت‌الله حسین وحید خراسانی؛ ذکر مصیبت حضرت زهرا سلام‌الله علیها؛ www.kimia-ac.ir

آیت‌الله حسین وحید خراسانی؛ ذکر مصیبت حضرت زهرا سلام‌الله علیها؛ www.kimia-ac.ir

00:07:51

About this episode

✅ #منبر

🎧 ذکر مصیبت #حضرت_زهرا_سلام‌الله_علیها

🎤 آیت‌الله #حسین_وحید_خراسانی


🔗 www.kimiame.ir

©️ @joreenoush