ஞானகுரு
விதியை மாற்றும் மதி கொடுக்கின்றோம்.mp3
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
விதியை மாற்றும் மதி கொடுக்கின்றோம்.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:02:41
யாம் சொல்வது வெறும் வார்த்தையல்ல - ஞானகுரு.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:03:52
யாம் கொடுக்கும் மிக நுண்ணிய உணர்வுகள்.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:10:26
யாம் கொடுக்கும் அருள் வாக்கு.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:10:02
யாம் உங்களுக்குக் கொடுக்கும் ஞான வித்து.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:04:19
யாம் உங்களுக்குக் கொடுக்கும் உபாயங்களும் ஞான சக்தியும்.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:07:10
மூன்று இலட்சம் பேரிடம் அனுபவம் பெறச் செய்தார் குருநாதர்.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:09:47
மிக மிக நுண்ணிய ஆற்றல் கொடுக்கின்றோம்.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:02:32
மந்திரவாதியின் சக்திகளைக் குரு பலம் கொண்டு நல்லதாக மாற்ற முடியும்.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:14:29
புலி வேட்டைக்கு நான் போயிருக்கின்றேன் - அதிலே இருக்கும் நுண்ணிய உணர்வு.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:02:40
பாப்பம்பட்டியில் டிங்கிக் காய்ச்சலை நீக்கச் செய்தார் குருநாதர்.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:05:35
நான் ஞானம் பெறக் காரணம் என் தாய் தான் - ஞானகுரு.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:04:18
நாம் நிச்சயப்படுத்தி எடுக்க வேண்டிய உறுதியான சக்தி.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:02:43
ஞானப் பயிரை விவசாயம் செய்ய வேண்டிய முறை.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:12:44
ஞானப் பசி போக்கும் உபதேசம்.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:05:36
ஞானக் கதவை நாம் திறந்து வைக்க வேண்டும்.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:01:54
சாமி நன்றாகச் சொல்கிறார்...! என்று தான் நினைக்கின்றார்களே தவிர சாமி சொன்னதைச் செய்தால்... நன்றாக இருப்போம் என்ற நிலை வரவில்லை.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:03:07
சாமி இல்லை என்று நான் சொல்வதாக என்னைத் திட்டுகிறார்கள்.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:03:39
கூட்டம் தேவை இல்லை.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:02:37
குருவுக்குச் செலுத்த வேண்டிய காணிக்கை எது.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:04:40
குருவின் ஞான வித்து.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:11:28
குருவின் செயலை உணராதவர்கள்.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:02:23
குருநாதர் கொடுத்ததைக் காட்டிலும் பன்மடங்கு சக்தி கொடுக்கின்றேன்.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:09:54
குரு வழியில் எப்படித் தவமிருக்க வேண்டும்.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:10:56
குரு தன்மை எத்தகையது... அதைப் பெறும் வழி.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:08:33
குரு கொடுக்கும் சில எதிர்மறையான அனுபவங்கள்.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:01:51
குரு காட்டிய நெறியைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய முறை.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:03:20
குரு காட்டிய நெறியை வாழ்க்கையில் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் – நடந்த நிகழ்ச்சிகள்.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:06:45
குரு காட்டிய அருள் வழியில் வாழ்க்கையில் நாம் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான நெறிகள்.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:02:45
காடு மேடெல்லாம் அலைந்து திரிந்து கஷ்டப்பட்டு விளையச் செய்த மெய் ஞானிகளின் அருள் சக்திகளை ஊட்டுகின்றோம்... பயன்படுத்துங்கள்.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:02:20
காட்டிற்குள் பெற்ற அனுபவம்.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:11:24
கல்வி ஞானம் இல்லாதோர் எளிதாக மெய் ஞானம் பெற முடியும்.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:09:51
என்னைக் காட்டிலும் நான்கு மடங்கு நீங்கள் உயர்ந்தவர்களாக முடியும்.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:03:00
என் தாயை நான் எப்படி மதித்தேன்.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:08:34
எம்முடைய உபதேசத்தின் நோக்கம்.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:03:01
உயர்ந்த சக்தி கொடுக்கின்றேன்.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:10:31
உபதேசிப்பதில் உள்ள நுண்ணிய நிலைகளை நீங்கள் பெற வேண்டும்.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:03:34
உபதேசத்தைப் பத்து நாளில் உங்களுக்குள் பதிவாக்குகின்றோம்.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:02:05
உபதேசங்களை யாம் வேகமாகச் சொல்வதன் காரணம் என்ன.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:11:31
உபதேச வாயிலாக யாம் கொடுக்கும் அற்புத சக்திகள்.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:06:07
உங்களை நீங்கள் நம்புங்கள் என்று ஏன் சொல்கிறோம்.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:06:10
உங்கள் சாமி என்ன செய்தார் என்று விஷத்தை ஊட்டுவார்கள்.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:04:45
இமயமலையில் குருநாதர் கொடுத்த அனுபவம்.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:08:43
இது நாள் வரை சொல்லாத முக்கியமான உபதேசம் - ஞானகுரு.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:11:06
ஆரம்பத்தில் யாம் அதிவேகமாக உபதேசங்களைச் சொன்னதன் நோக்கம் என்ன....mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:12:31
ஆரம்பத்தில் நடந்த சித்துகள் - ஊமை பேசியது ஆவிகள் ஓடியது.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:16:20
அற்புதமான சக்திகளைக் கொடுக்கின்றோம்.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:06:43
அருள் வாக்காகத் தான் குரு அருளைப் பாய்ச்சுகின்றோம்.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:02:37
அருள் ஞானம் பெற வேண்டும் என்ற ஏக்கத்தில் வருவோருக்கு ஞானிகளின் உரச்சத்தை ஏற்றிக் கொடுக்கின்றேன்.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:16:16
அருள் சக்திகளை நீங்கள் பெறவேண்டும் என்று நான் தியானிக்கும் பொழுது நீங்கள் கதவைத் திறந்து வைத்தால் தானே அது உள்ளே புகும்…!.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:06:54
அத்தடிபாட்சா - குரு காட்டும் நெறியை நாம் மறக்கக்கூடாது.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:02:27
அணுக்கதிரியக்க வெடிப்பு நிலைகளைப் பற்றிப் படிக்காதவன் சொல்கிறேன் – ஞானகுரு.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:02:30
குருவிடம் பெற்ற முதல் அனுபவம்.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:09:33
குருவின் ஆசி.mp3
Published: 02 July 2021
Duration: 00:05:26
விரும்பிக் கேட்பது தான் கிடைக்கும்… நாம் எதைக் கேட்க வேண்டும்….mp3
Published: 01 July 2021
Duration: 00:08:36
மகரிஷிகளின் அருள் சக்தியை நீங்கள் பெற வேண்டும் என்று எண்ணுவதே என்னுடைய பொழுது போக்கு - ஞானகுரு.mp3
Published: 01 July 2021
Duration: 00:07:13
உபதேசத்தின் வாயிலாக யாம் கொடுக்கும் அமுத சுரபிகள்.mp3
Published: 01 July 2021
Duration: 00:03:37
எம்முடைய உபதேசத்தைக் கேட்டுணர்ந்தவர்களிடம் யாம் எதிர்பார்ப்பது என்ன... - ஞானகுரு.mp3
Published: 01 July 2021
Duration: 00:01:57
குரு பலன்(ம்)... குரு பரன்(ம்).mp3
Published: 01 July 2021
Duration: 00:02:07
உங்களைக் காக்க வேண்டும் என்பதற்குத்தான் உபதேசிக்கின்றோம் - ஞானகுரு.mp3
Published: 01 July 2021
Duration: 00:08:56
குருவிடம் ஆசி பெறும் முறை.mp3
Published: 01 July 2021
Duration: 00:09:26
குரு பலம் நாம் பெற வேண்டும்.mp3
Published: 01 July 2021
Duration: 00:10:45
மகா ஞானிகளின் அருகாமையை உங்களுக்குக் கிடைக்கச் செய்கிறோம் - ஞானகுரு.mp3
Published: 01 July 2021
Duration: 00:12:28