இன்றைய உலக நிலை
விஞ்ஞானியின் கடைசி முடிவு தற்கொலை.mp3
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
விஞ்ஞானியின் கடைசி முடிவு தற்கொலை.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:04:28
விஞ்ஞானத்தை வெல்லும் சக்தி நாம் பெறவேண்டும்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:08:14
விஞ்ஞான உலகில் குழந்தை கடத்தலும் உறுப்புகள் வியாபாரமும் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:12:13
வாதமும் தங்கமும்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:11:46
மனிதனையே உணவாக உட்கொள்ளும் நிலை வந்துவிட்டது.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:07:26
பூமியைக் காக்கும் சக்தி.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:09:26
பத்திரிக்கை டி.வி மூலம் வரும் செய்திகளை அதிகமாகப் பதிவாக்கினால் வரும் தீமைகள்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:07:29
நம்மையும் உலகையும் அமைதி பெறச் செய்யும் சக்தி.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:06:04
நட்சத்திரப் போர் என்றால் என்ன.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:11:48
நச்சுத் தன்மை உலகில் பரவினாலும் அதை அடக்கிடும் சக்தியை நம்மால் பெருக்க முடியும்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:12:08
குரு காட்டிய வழியில் தெளிந்த பூமியாக நாம் உருவாக்க வேண்டும்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:12:15
களி நடனம் என்ற பெயரில் நடக்கும் தவறுகள்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:04:06
ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பில்லாது எவரும் இல்லை.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:09:49
எப்படி வேண்டும் என்றாலும் வாழலாம்...! என்ற எண்ணத்திற்கு இன்று மனிதர்கள் வந்துவிட்டனர்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:04:18
உலகைக் காக்கும் சக்தியை நாம் அவசியம் பெற வேண்டும்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:12:50
உலகின் எப்பகுதியிலும்... எந்த நேரத்திலும்... எந்த நிலையிலும்... இனி எதுவும் நடக்கலாம்...!.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:03:49
உலகில் பரவும் நஞ்சிலிருந்து தப்ப வேண்டும்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:04:56
உலக மாற்றம்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:10:23
உலக மாற்றம் இனி எப்படி இருக்கும்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:15:21
உலக மாற்றத்தில் தொக்கி இருக்கப் போவது யார்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:06:49
இன்றைய விஞ்ஞான உலகில் வரும் கடும் விஷங்களை மாற்றி அமைப்போம்...! என்று உறுதி கொள்ளுங்கள்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:02:25
இன்றைய உலக வாழ்க்கை எப்படி உள்ளது.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:03:47
இன்றைய உலக சூழ்நிலையில் எதை நம் விதியாக மாற்ற வேண்டும்….mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:10:47
இந்தக் காற்று மண்டலத்தைத் தூய்மையாக்க முடியும்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:03:46
இந்த உலகம் நஞ்சாக ஆனதற்குக் காரணம்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:04:39
இன்றைய உலக நடப்பு.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:12:50
உலக மாற்றம் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:10:58
விஞ்ஞானத்தால் வரும் விஷத் தன்மைகள்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:07:10
மனித வாழ்க்கையில் இன்று கேள்விக்குறியாகத் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம்.mp3
Published: 02 July 2021
Duration: 00:06:32
தொலைத் தொடர்பு அலை வரிசைகளினால் ஏற்படும் தீமைகள்.mp3
Published: 02 July 2021
Duration: 00:06:25
செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட அறிவுத் திறனைப் பற்றி (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) அறிந்து கொள்ளுங்கள்.mp3
Published: 02 July 2021
Duration: 00:12:34
உடலைக் காக்க முற்படும் விஞ்ஞானத்தால் உடல் நோய் குறைந்தாலும் நஞ்சு அதிகரிக்கின்றது..!.mp3
Published: 02 July 2021
Duration: 00:05:22
இன்றைய பிழைப்புக்கு என்ன வழியோ அது கிடைத்தால் போதும் .mp3
Published: 02 July 2021
Duration: 00:09:31
இன்று தலைக்கு மேல் கத்தி தொங்குவது போல் தான் உலக நிலை உள்ளது.mp3
Published: 02 July 2021
Duration: 00:11:12