Fancast - فن کست

Fancast - فن کست

فن‌کست

About this podcast

گفتگو با اهل فن
فن‌کست پادکستی است که در آن با بازی‌سازان ایرانی از سراسر دنیا گفتگو می‌کنیم
more

Language

Persian

Top CategoriesView all

76 episodes