امروز: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۴ فوریه

امروز: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۴ فوریه

Iran International
00:41:23
Link

About this episode

ضربه‌های پیاپی آمریکا و سکوت جمهوری اسلامی، آیا خامنه‌ای نگران جنگ مستقیم است یا انتخابات آتی؟