امروز: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۳ فوریه

امروز: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۳ فوریه

Iran International
00:42:03
Link

About this episode

آغاز حملات چند مرحله‌ای آمریکا به پایگاه‌های نیروی قدس سپاه در منطقه