چطور یک محتوا تبلیغی خوب را از بد تشخیص دهیم؟

چطور یک محتوا تبلیغی خوب را از بد تشخیص دهیم؟

00:05:15
Link

About this episode

در این پادکست به 4 پارامتری پرداختم که میتونیم با این 4 پارامتر محتوای تبلیغی خوب را از بد تشخیص بدیم.

برای دریافت قالب های مختلف محتوایی اینستاگرام علی اکبر فرج را دنبال کنید

https://www.instagram.com/aliakbar_faraj/