در محضر قرآن کریم

در محضر قرآن کریم

حمید رضا مستفید

About this podcast

حاشیۀ لغوی-ادبی قرآن کریم - دکتر حمید رضا مستفید
این مجموعۀ صوتی در کنار مجموعه کتب در محضر قرآن کریم منتشر می‌شود؛ که به شرح و توضیح کلمات و عبارات قرآن کریم با تکیه بر منابع دست اول تفسیری، لغوی، ادبی، تاریخی، فقهی و… می‌پردازد و بخش زیادی از نیاز علاقمندان و محققان را در مورد معنای عبارات و کلمات قرآن کریم، مرتفع می‌سازد.
more

Language

Persian

Top CategoriesView all

431 episodes