در جستجوی دلتورا-deltora quest

در جستجوی دلتورا-deltora quest

در جستجوی دلتورا

About this podcast

در جست و جوی دلتورا (Deltora Quest) داستانی فانتزی و متشکل از سه مجموعه، نوشتهٔ امیلی رودا نویسندهٔ استرالیایی است.[۱] داستان دربارهٔ سه همسفر است که سرزمین تخیلی دلتورا را به دنبال تکمیل کمربند دلتورا و شکست خادمان ارباب سایه‌های اهریمنی زیر پا می‌گذارند.
نويسنده كتاب خانم اميلي رودا
مترجم خانم محبوبه نجف خاني
انتشارات قدیانی
با صداي نوشين پيرهادي
more

Language

Persian

Top CategoriesView all

132 episodes