Classroom Module 1. Production and Marketing Assessment

Classroom Module 1. Production and Marketing Assessment

Jaime Jr Cabarles
01:00:17
Link

About this episode

Alam mo ba ang mga kalakaran sa produksyon at bentahan ng Philippine Native Chicken? kung hindi pa, tara na sa podcast na ito.