Bourse+ بورس پلاس

Bourse+ بورس پلاس

مشاورسرمایه‌گذاری هدف حافظ

About this podcast

گزارش های روزانه بازار بورس و سرمایه ایران

کاری از شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

تهیه کننده و گوینده: ایمان شیرنگی
نویسنده: احسان خاتونی داریان
ویرایش و پالایش صدا: محسن غریب

Bourse+
Daily reports of Tehran Stock Exchange
Narrator and Producer: Iman Shirangi
Author: Ehsan Khatouni Darian
Edit and Master: Mohsen Gharib
more

Language

Persian

Top CategoriesView all

487 episodes