Οι κριτές των... κριτών

Οι κριτές των... κριτών

ΒΑΘ&ΚΟΤΑ
00:39:00

About this episode

Καμιά φορά οι κριτικές δεν είναι ακριβώς... εποικοδομητικές. Συχνά έχουν περιεχόμενο το οποίο προκαλεί αυθόρμητο γέλιο. Εδώ θα βρείτε τις πιο καλές τέτοιες κριτικές... ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΑΡΧΗ!!!