باغ ایرانی

باغ ایرانی

دکتر فاخر البدویرَج

About this podcast

دکتر فاخر بر اساس سالیان سال تجربیات خود در زمینه گیاه‌شناسی و باغداری، هر هفته یک گیاه را معرفی می‌کنند و شیوه‌های کاشت و نگهداری آن را آموزش می‌دهند
Radio Bamdad
more

Language

Persian

Top CategoriesView all

102 episodes