Toplumun Parçalanan Değerlerine Vahiy'in Yanıtı İ Bakıcıların bakımı

Toplumun Parçalanan Değerlerine Vahiy'in Yanıtı İ Bakıcıların bakımı

podcasts@awr.org
00:29:00
Link

About this episode

Toplumdaki değer yargılarının bozulmasıyla ilgili Kutsal Kitap bize ne söyler ve buna karşı bizi nasıl uyarır?
Bakıcılar hangi özelliklere sahip olmalıdır? Ne gibi bir eğitim almalıdır?