Kifuliiru

Kifuliiru

Kifuliiru
5 episodes

About

Twalamusa. Tuyegerere tweshi bana be'Bufuliiru. Kino kibaja kiliri hano higulu tumenye bingi mu kifuliiru. Indeto yitu tugiganule, tugiyuvwe hoshi twangaba tuliri. Kifuliiru. Tuliri Bafuliiru, tuli bandu nga bandi. Tushobwiri byoshi byo ngisi abandi bandu bashobwiri. Tuyiji bingi nitu. Kino kibnaja kiliri hano higulu tukizi ganula, tukizisalizanya, tukizihanulana, tukizi yuvwiriza indeto yitu. Tugwetu ubushambale buhamu bwenene ukuba tuliri Bafuliiru, tunagweti tugakola higulu lyo'kudeta kwo tukizi zamuka. Ndaye gundi mundu ugatukolera imikolwa mihamu li tutali twehe twenene. Kongwa.
more

Language

Lingala

Top CategoriesView all

MusicReligion & SpiritualityArtsEducationSociety & CultureChristianity
04 April 2022

Tukole mu Kifuliiru, tukolere indeto yitu

Kifuliiru

Tukole mu Kifuliiru, tukolere indeto yitu. Guno guliri mulali ku ngisi Mufuliiru. Ngisi Mufuliiru alimusima ukuyuvwa no kubona kwo indeto yitu igazamuka. Tumuhaya indeto yitu kwo iliri ndwto ngale. Yubo bugale tubanini tubukolese tunabukolere. Mu ndeto izimuganulwa na'Bandu banini, indeto yitu nay ilirimo. Tubanininagi ukukola bweneene higulu lyo'kudeta kwo tugizamule. Ku bibusi ibiliri hohe zene, haliri abakirimusima indeto yitu haliri na bandi i Kifuliiru itakiri ndeto ya kuganula. Haliko ku ngisi Mufuliiru yeshi, tutakwanini ukukola higulu tuzamule indeto yitu. Biki byo kera wakola higulu lye'Kifuliiru? Nzaliro ngi nzogweti higulu lye'Kifuliiru? Biki byoyiji byowangasima bihikiire indeto yitu. Bino biliri bibuuzo tubanini ukushuya. Tuyegererage tweshi, tukole mu Kifuliiru, tuzamule indeto yitu. Kongwa. 

19 March 2022

Kifuliiru Ndeto ngale. Biki ibimutuma tugadeta yukwo?

Kifuliiru

Kifuliiru Ndeto ngale. Biki ibimutuma tugadeta yukwo? Tumusima bweneene ukukolesa lino gambo kandi li ino mbula. Ngisi Mufuliiru yeshi amusima bweneene ukudeta kwo indeto yitu iliri ngale. Yubo bugale buliri bugale buki? Ka bili ukuli kwo indeto yitu iliri ngale? Iliri ngale kuhima ndeto nyiki? Bino biliri bibuuzo tubanini tuyibuuze bweneene, ne'ngingwe tubanini tuloze ishuvyo. Kongwa. Tugweti tugaganula mu gano magambo manini higulu lya yibyo.