பணத்தின் மதிப்பு | SPEND OR SAVE
10 September 2021

பணத்தின் மதிப்பு | SPEND OR SAVE

IVM Podcasts

Why Arunachalam decided to venture into the lending business? What did his wife suggest? What were Muthiah’s views? What arrangement did Arunachalam make to get him money? 

வட்டி வியாபாரத்தில் ஈடுபட அருணாச்சலம் ஏன் விரும்பினான்? அவனுடைய மனைவி என்ன சொன்னார்? முத்தையாவின் யோசனை என்ன? வீராசாமி அருணாச்சலத்திடம் ஏன் கடன் கேட்டான்? அவனுடைய பணத்தேவைக்கு அருணாச்சலம் என்ன ஏற்பாடு செய்தான்? அவன் வீரசாமியிடம் வட்டி வாங்கினானா?

Watch the episode on Story Time Tamil Youtube Channel: https://youtu.be/qiul9pd1-To

You can listen to this show and other awesome shows on the new and improved IVM Podcast App on Android: https://ivm.today/android

or iOS: https://ivm.today/ios

You can check out our website at http://www.ivmpodcasts.com