பொட்டிக் - 2 | GIBE AND GREED
17 September 2021

பொட்டிக் - 2 | GIBE AND GREED

IVM Podcasts

Who had the yellow yolk of the egg? What did Shakkumar and Botique have? How did Aswathan become the King? Why Botique started to his native? What news did he hear? Who tried to dethrone Aswathan? What happened when Botique returned to Varanasi?

முட்டையின் மஞ்சள் கருவை யார் சாப்பிட்டது? ஷக்குமாரும் பொட்டிக்கும் என்ன சாப்பிட்டனர்? அஸ்வத்தன் எப்படி அரசனானான்? பொட்டிக் ஏன் தன் சொந்த ஊருக்கு கிளம்பினான்? அவனுக்கு என்ன ஒற்று தகவல் கிடைத்தது? அஸ்வத்தனை யார் பதவியில் இருந்து நீக்க முயற்சித்தது? பொட்டிக் வாரணாசிக்கு வந்த போது என்ன நடந்தது?

Youtube Story Link: https://youtu.be/Unr9GdN4SWI

You can listen to this show and other awesome shows on the new and improved IVM Podcast App on Android: https://ivm.today/android

or iOS: https://ivm.today/ios

You can check out our website at http://www.ivmpodcasts.com