Bato ya Congo
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-10-10 00:00
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-10-10 00:00
Published: 10 October 2020
Duration: 00:44:55
mobilisation 2020-10-09 22:30
Published: 09 October 2020
Duration: 00:14:55
mobilisation 2020-10-09 22:30
Published: 09 October 2020
Duration: 00:14:55
Le Congo Occupe 2020-10-09 17:15
Published: 09 October 2020
Duration: 01:44:56
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-10-03 00:00
Published: 03 October 2020
Duration: 00:44:52
mobilisation 2020-10-02 22:30
Published: 02 October 2020
Duration: 00:14:55
mobilisation 2020-10-02 22:30
Published: 02 October 2020
Duration: 00:14:55
Le Congo Occupe 2020-10-02 17:15
Published: 02 October 2020
Duration: 01:43:14
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-09-26 00:00
Published: 26 September 2020
Duration: 00:00:00
mobilisation 2020-09-25 22:30
Published: 25 September 2020
Duration: 00:00:00
mobilisation 2020-09-25 22:30
Published: 25 September 2020
Duration: 00:00:00
Le Congo Occupe 2020-09-25 17:15
Published: 25 September 2020
Duration: 00:00:00
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-09-19 00:00
Published: 19 September 2020
Duration: 00:00:00
mobilisation 2020-09-18 22:30
Published: 18 September 2020
Duration: 00:00:00
mobilisation 2020-09-18 22:30
Published: 18 September 2020
Duration: 00:00:00
Le Congo Occupe 2020-09-18 17:15
Published: 18 September 2020
Duration: 00:00:00
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-09-12 00:00
Published: 12 September 2020
Duration: 00:44:58
mobilisation 2020-09-11 22:30
Published: 11 September 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2020-09-11 22:30
Published: 11 September 2020
Duration: 00:14:58
Le Congo Occupe 2020-09-11 17:15
Published: 11 September 2020
Duration: 01:44:56
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-09-05 00:00
Published: 05 September 2020
Duration: 00:44:55
mobilisation 2020-09-04 22:30
Published: 04 September 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2020-09-04 22:30
Published: 04 September 2020
Duration: 00:14:58
Le Congo Occupe 2020-09-04 17:15
Published: 04 September 2020
Duration: 01:44:59
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-08-29 00:00
Published: 29 August 2020
Duration: 00:44:58
mobilisation 2020-08-28 22:30
Published: 28 August 2020
Duration: 00:14:55
mobilisation 2020-08-28 22:30
Published: 28 August 2020
Duration: 00:14:55
Le Congo Occupe 2020-08-28 17:15
Published: 28 August 2020
Duration: 01:44:56
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-08-22 00:00
Published: 22 August 2020
Duration: 00:44:19
mobilisation 2020-08-21 22:30
Published: 21 August 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2020-08-21 22:30
Published: 21 August 2020
Duration: 00:14:58
Le Congo Occupe 2020-08-21 17:15
Published: 21 August 2020
Duration: 01:44:35
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-08-15 00:00
Published: 15 August 2020
Duration: 00:44:55
mobilisation 2020-08-14 22:30
Published: 14 August 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2020-08-14 22:30
Published: 14 August 2020
Duration: 00:14:58
Le Congo Occupe 2020-08-14 17:15
Published: 14 August 2020
Duration: 01:44:59
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-08-08 00:00
Published: 08 August 2020
Duration: 00:44:52
mobilisation 2020-08-07 22:30
Published: 07 August 2020
Duration: 00:14:52
mobilisation 2020-08-07 22:30
Published: 07 August 2020
Duration: 00:14:52
Le Congo Occupe 2020-08-07 17:15
Published: 07 August 2020
Duration: 01:44:56
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-08-01 00:00
Published: 01 August 2020
Duration: 00:44:58
mobilisation 2020-07-31 22:30
Published: 31 July 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2020-07-31 22:30
Published: 31 July 2020
Duration: 00:14:58
Le Congo Occupe 2020-07-31 17:15
Published: 31 July 2020
Duration: 01:44:56
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-07-25 00:00
Published: 25 July 2020
Duration: 00:44:55
mobilisation 2020-07-24 22:30
Published: 24 July 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2020-07-24 22:30
Published: 24 July 2020
Duration: 00:14:58
Le Congo Occupe 2020-07-24 17:15
Published: 24 July 2020
Duration: 01:44:59
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-07-18 00:00
Published: 18 July 2020
Duration: 00:44:55
mobilisation 2020-07-17 22:30
Published: 17 July 2020
Duration: 00:14:55
mobilisation 2020-07-17 22:30
Published: 17 July 2020
Duration: 00:14:55
Le Congo Occupe 2020-07-17 17:15
Published: 17 July 2020
Duration: 01:44:56
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-07-11 00:00
Published: 11 July 2020
Duration: 00:44:58
mobilisation 2020-07-10 22:30
Published: 10 July 2020
Duration: 00:14:55
mobilisation 2020-07-10 22:30
Published: 10 July 2020
Duration: 00:14:55
Le Congo Occupe 2020-07-10 17:15
Published: 10 July 2020
Duration: 01:44:56
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-07-04 00:00
Published: 04 July 2020
Duration: 00:44:55
mobilisation 2020-07-03 22:30
Published: 03 July 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2020-07-03 22:30
Published: 03 July 2020
Duration: 00:14:58
Le Congo Occupe 2020-07-03 17:15
Published: 03 July 2020
Duration: 01:44:59
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-06-27 00:00
Published: 27 June 2020
Duration: 00:44:55
mobilisation 2020-06-26 22:30
Published: 26 June 2020
Duration: 00:14:55
mobilisation 2020-06-26 22:30
Published: 26 June 2020
Duration: 00:14:55
Le Congo Occupe 2020-06-26 17:15
Published: 26 June 2020
Duration: 01:44:56
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-06-20 00:00
Published: 20 June 2020
Duration: 00:44:58
mobilisation 2020-06-19 22:30
Published: 19 June 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2020-06-19 22:30
Published: 19 June 2020
Duration: 00:14:58
Le Congo Occupe 2020-06-19 17:15
Published: 19 June 2020
Duration: 01:44:56
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-06-13 00:00
Published: 13 June 2020
Duration: 00:44:55
mobilisation 2020-06-12 22:30
Published: 12 June 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2020-06-12 22:30
Published: 12 June 2020
Duration: 00:14:58
Le Congo Occupe 2020-06-12 17:15
Published: 12 June 2020
Duration: 01:43:59
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-06-06 00:00
Published: 06 June 2020
Duration: 00:44:55
mobilisation 2020-06-05 22:30
Published: 05 June 2020
Duration: 00:14:31
mobilisation 2020-06-05 22:30
Published: 05 June 2020
Duration: 00:14:31
Le Congo Occupe 2020-06-05 17:15
Published: 05 June 2020
Duration: 01:44:59
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-05-30 00:00
Published: 30 May 2020
Duration: 00:44:55
mobilisation 2020-05-29 22:30
Published: 29 May 2020
Duration: 00:14:55
mobilisation 2020-05-29 22:30
Published: 29 May 2020
Duration: 00:14:55
Le Congo Occupe 2020-05-29 17:15
Published: 29 May 2020
Duration: 01:44:56
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-05-23 00:00
Published: 23 May 2020
Duration: 00:44:55
mobilisation 2020-05-22 22:30
Published: 22 May 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2020-05-22 22:30
Published: 22 May 2020
Duration: 00:14:58
Le Congo Occupe 2020-05-22 17:15
Published: 22 May 2020
Duration: 01:44:59
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-05-16 00:00
Published: 16 May 2020
Duration: 00:44:58
mobilisation 2020-05-15 22:30
Published: 15 May 2020
Duration: 00:14:55
mobilisation 2020-05-15 22:30
Published: 15 May 2020
Duration: 00:14:55
Le Congo Occupe 2020-05-15 17:15
Published: 15 May 2020
Duration: 01:44:56
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-05-09 00:00
Published: 09 May 2020
Duration: 00:44:58
mobilisation 2020-05-08 22:30
Published: 08 May 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2020-05-08 22:30
Published: 08 May 2020
Duration: 00:14:58
Le Congo Occupe 2020-05-08 17:15
Published: 08 May 2020
Duration: 01:44:56
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-05-02 00:00
Published: 02 May 2020
Duration: 00:44:55
mobilisation 2020-05-01 22:30
Published: 01 May 2020
Duration: 00:14:55
mobilisation 2020-05-01 22:30
Published: 01 May 2020
Duration: 00:14:55
Le Congo Occupe 2020-05-01 17:15
Published: 01 May 2020
Duration: 01:44:56
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-04-25 00:00
Published: 25 April 2020
Duration: 00:44:55
mobilisation 2020-04-24 22:30
Published: 24 April 2020
Duration: 00:14:52
mobilisation 2020-04-24 22:30
Published: 24 April 2020
Duration: 00:14:52
Le Congo Occupe 2020-04-24 17:15
Published: 24 April 2020
Duration: 01:44:56
mobilisation 2020-04-17 22:30
Published: 17 April 2020
Duration: 00:14:55
mobilisation 2020-04-17 22:30
Published: 17 April 2020
Duration: 00:14:55
Le Congo Occupe 2020-04-17 17:15
Published: 17 April 2020
Duration: 01:44:41
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-04-11 00:00
Published: 11 April 2020
Duration: 00:44:52
mobilisation 2020-04-10 22:30
Published: 10 April 2020
Duration: 00:14:55
mobilisation 2020-04-10 22:30
Published: 10 April 2020
Duration: 00:14:55
Le Congo Occupe 2020-04-10 17:15
Published: 10 April 2020
Duration: 01:44:56
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-04-04 00:00
Published: 04 April 2020
Duration: 00:44:52
mobilisation 2020-04-03 22:30
Published: 03 April 2020
Duration: 00:14:52
mobilisation 2020-04-03 22:30
Published: 03 April 2020
Duration: 00:14:52
Le Congo Occupe 2020-04-03 17:15
Published: 03 April 2020
Duration: 01:44:56
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-03-28 00:00
Published: 28 March 2020
Duration: 00:44:58
mobilisation 2020-03-27 22:30
Published: 27 March 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2020-03-27 22:30
Published: 27 March 2020
Duration: 00:14:58
Le Congo Occupe 2020-03-27 17:15
Published: 27 March 2020
Duration: 01:44:56
mobilisation 2020-01-24 23:30
Published: 23 March 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2020-01-03 23:30
Published: 23 March 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2020-01-24 23:30
Published: 23 March 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2020-03-06 23:30
Published: 23 March 2020
Duration: 00:14:58
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2020-03-21 00:00
Published: 21 March 2020
Duration: 00:44:55
mobilisation 2020-03-20 22:30
Published: 20 March 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2020-03-20 22:30
Published: 20 March 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2020-03-20 22:30
Published: 20 March 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2020-03-13 22:30
Published: 13 March 2020
Duration: 00:14:55
mobilisation 2020-03-13 22:30
Published: 13 March 2020
Duration: 00:14:55
mobilisation 2020-03-13 22:30
Published: 13 March 2020
Duration: 00:14:55
Le Congo Occupe 2020-03-13 17:15
Published: 13 March 2020
Duration: 01:44:56
mobilisation 2020-03-06 23:30
Published: 06 March 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2020-03-06 23:30
Published: 06 March 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2020-02-28 23:30
Published: 28 February 2020
Duration: 00:14:55
mobilisation 2020-02-28 23:30
Published: 28 February 2020
Duration: 00:14:55
mobilisation 2020-02-21 23:30
Published: 21 February 2020
Duration: 00:14:55
mobilisation 2020-02-21 23:30
Published: 21 February 2020
Duration: 00:14:55
mobilisation 2020-02-14 23:30
Published: 14 February 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2020-02-14 23:30
Published: 14 February 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2020-02-07 23:30
Published: 07 February 2020
Duration: 00:14:55
mobilisation 2020-02-07 23:30
Published: 07 February 2020
Duration: 00:14:55
mobilisation 2020-01-31 23:30
Published: 31 January 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2020-01-31 23:30
Published: 31 January 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2020-01-24 23:30
Published: 24 January 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2020-01-24 23:30
Published: 24 January 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2020-01-17 23:30
Published: 17 January 2020
Duration: 00:14:55
mobilisation 2020-01-17 23:30
Published: 17 January 2020
Duration: 00:14:55
mobilisation 2020-01-10 23:30
Published: 10 January 2020
Duration: 00:00:00
mobilisation 2020-01-10 23:30
Published: 10 January 2020
Duration: 00:00:00
mobilisation 2020-01-03 23:30
Published: 03 January 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2020-01-03 23:30
Published: 03 January 2020
Duration: 00:14:58
mobilisation 2019-12-27 23:30
Published: 27 December 2019
Duration: 00:14:55
mobilisation 2019-12-27 23:30
Published: 27 December 2019
Duration: 00:14:55
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2019-12-21 01:00
Published: 21 December 2019
Duration: 00:44:58
mobilisation 2019-12-20 23:30
Published: 20 December 2019
Duration: 00:14:58
mobilisation 2019-12-20 23:30
Published: 20 December 2019
Duration: 00:14:58
Le Congo Occupe 2019-12-20 18:15
Published: 20 December 2019
Duration: 01:44:56
Le Congo Occupe 2019-12-13 18:15
Published: 13 December 2019
Duration: 01:15:29
Le Congo Occupe 2019-12-06 18:15
Published: 06 December 2019
Duration: 01:44:59
mobilisation 2019-11-29 23:30
Published: 04 December 2019
Duration: 00:14:58
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2019-11-30 01:00
Published: 30 November 2019
Duration: 00:44:58
mobilisation 2019-11-29 23:30
Published: 29 November 2019
Duration: 00:14:58
mobilisation 2019-11-29 23:30
Published: 29 November 2019
Duration: 00:14:58
mobilisation 2019-11-29 23:30
Published: 29 November 2019
Duration: 00:14:58
Le Congo Occupe 2019-11-29 18:15
Published: 29 November 2019
Duration: 01:44:56
Le Congo Occupe 2019-11-29 18:15
Published: 29 November 2019
Duration: 01:44:56
mobilisation 2019-11-22 23:30
Published: 22 November 2019
Duration: 00:14:58
mobilisation 2019-11-22 23:30
Published: 22 November 2019
Duration: 00:14:58
mobilisation 2019-11-22 23:30
Published: 22 November 2019
Duration: 00:14:58
Le Congo Occupe 2019-11-22 18:15
Published: 22 November 2019
Duration: 01:44:59
Le Congo Occupe 2019-11-22 18:15
Published: 22 November 2019
Duration: 01:44:59
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2019-11-16 01:00
Published: 16 November 2019
Duration: 00:44:55
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2019-11-16 01:00
Published: 16 November 2019
Duration: 00:44:55
mobilisation 2019-11-15 23:30
Published: 15 November 2019
Duration: 00:14:55
mobilisation 2019-11-15 23:30
Published: 15 November 2019
Duration: 00:14:55
mobilisation 2019-11-15 23:30
Published: 15 November 2019
Duration: 00:14:55
Le Congo Occupe 2019-11-15 18:15
Published: 15 November 2019
Duration: 01:44:56
Le Congo Occupe 2019-11-15 18:15
Published: 15 November 2019
Duration: 01:44:56
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2019-11-09 01:00
Published: 09 November 2019
Duration: 00:44:55
mobilisation 2019-11-08 23:30
Published: 08 November 2019
Duration: 00:14:52
mobilisation 2019-11-08 23:30
Published: 08 November 2019
Duration: 00:14:52
Le Congo Occupe 2019-11-08 18:15
Published: 08 November 2019
Duration: 01:44:53
mobilisation 2019-10-25 22:30
Published: 25 October 2019
Duration: 00:14:34
mobilisation 2019-10-25 22:30
Published: 25 October 2019
Duration: 00:14:34
Le Congo Occupe 2019-10-25 17:15
Published: 25 October 2019
Duration: 01:44:32
Erreur Bandeko Ebele Bazosala 2019-10-05 00:00
Published: 05 October 2019
Duration: 00:44:58
mobilisation 2019-10-04 22:30
Published: 04 October 2019
Duration: 00:14:58
mobilisation 2019-10-04 22:30
Published: 04 October 2019
Duration: 00:14:58
mobilisation 2019-10-04 22:30
Published: 04 October 2019
Duration: 00:14:58