Episode 55: "Kontrolado" (The Jepoy Story)
18 August 2020

Episode 55: "Kontrolado" (The Jepoy Story)

MOR Entertainment

"Ipinapaalala ko lang sa'yo. Kasi baka mamaya, makakita ka lang ng maganda at nakapalda, eh makalimutan mo na lahat ng pinag usapan natin. Baka 'pag kumabog na nang malakas 'yang dibdib mo, mabingi ka na at hindi ka na makinig sa'kin."