Episode 57: "Pansamantala" (The Jojo Story)
20 August 2020

Episode 57: "Pansamantala" (The Jojo Story)

MOR Entertainment

"Lahat sa mundong ito pansamantala lang. ‘Yung presensya at pagmamahal na nararamdaman natin? Lahat ‘yun pwedeng maglaho anytime. Kaya dapat alam natin kung paano magtira ng kahit konti lang para sa sarili natin."