Turbar Dimokradiyya
Turbar Dimokradiyya 20-03-2020 Shiri A Kan Labarai Da Al Amurran Yau Da Kullum
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
Turbar Dimokradiyya 20-03-2020 Shiri A Kan Labarai Da Al Amurran Yau Da Kullum
Published: 20 March 2020
Duration: 00:22:11
Turbar Dimokradiyya 18-03-2020
Published: 18 March 2020
Duration: 00:27:27
Turbar Dimokradiyya 13-03-2020
Published: 16 March 2020
Duration: 00:24:57
Turbar Dimokradiyya 16-03-2020
Published: 16 March 2020
Duration: 00:25:39
Turbar Dimokradiyya 12-03-2020
Published: 13 March 2020
Duration: 00:26:30
Turbar Dimokradiyya 11-03-2020
Published: 12 March 2020
Duration: 00:27:24
Turbar Dimokradiyya 10-03-2020
Published: 10 March 2020
Duration: 00:23:08
Turba Dimokradiyya 09-03-2020
Published: 09 March 2020
Duration: 00:22:37
Turbar Dimokradiyya 06-03-2020
Published: 06 March 2020
Duration: 00:29:50
Turbar Dimokradiyya 02-03-2020
Published: 02 March 2020
Duration: 00:29:25