برنامه ۱۹۶۷ ـ  چرا با آمریکا دشمنند؟ | THE ARTIN PARTOVIAN COMEDY SHOW
08 February 2019

برنامه ۱۹۶۷ ـ چرا با آمریکا دشمنند؟ | THE ARTIN PARTOVIAN COMEDY SHOW

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
***هشدار*** این برنامه برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب نیست برنامه ۱۹۶۷ ـ چرا با آمریکا دشمنند؟ ..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::.. طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند پنجشنبه | ۱۸ بهمن | ۲۵۷۷