برنامه ۲۰۰۹ ـ  جولیانِ افشاگَر مثلِ یک تروریست بازداشت شد
12 April 2019

برنامه ۲۰۰۹ ـ جولیانِ افشاگَر مثلِ یک تروریست بازداشت شد

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
***هشدار*** این برنامه برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب نیست ..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::.. طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند ـ #رادیو #شمرون اورمزدشید | ۲۲ فروردین | ۲۵۷۸