طنز غیر رادیوئی و تارا بانو | اپیزود ۲۳۰۹ | پنجشنبه | ۲۳ اَمرداد | ۲۵۷۹
14 August 2020

طنز غیر رادیوئی و تارا بانو | اپیزود ۲۳۰۹ | پنجشنبه | ۲۳ اَمرداد | ۲۵۷۹

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
طنز غیر رادیوئی و تارا بانو | اپیزود ۲۳۰۹ | پنجشنبه | ۲۳ اَمرداد | ۲۵۷۹ #طنزغیررادیوئی #پروشاتی #سیاسی #اجتماعی #فرهنگی و #ضدآخوند و #خرافات #رادیو #شمرون #سربازخرد #خبر #کمدی #جوک_جدید #شمیران