برنامه ۱۹۹۷ ـ  مایک پنس: دیگر بسته‌بسته پول نقد برای ملاهای ایران ارسال نمی‌شود | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW
27 March 2019

برنامه ۱۹۹۷ ـ مایک پنس: دیگر بسته‌بسته پول نقد برای ملاهای ایران ارسال نمی‌شود | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
***هشدار*** این برنامه برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب نیست برنامه ۱۹۹۷ ـ مایک پنس: دیگر بسته‌بسته پول نقد برای ملاهای ایران ارسال نمی‌شود ..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::.. طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند سه شنبه | ۶ فروردین | ۲۵۷۸ #شنبه۷تا۹پیاده