برنامه ۲۰۰۶ ـ  مقابله به مثل
09 April 2019

برنامه ۲۰۰۶ ـ مقابله به مثل

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
***هشدار*** این برنامه برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب نیست برنامه ۲۰۰۶ ـ مقابله به مثل ..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::.. طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند ـ #رادیو #شمرون دوشنبه | ۱۹ فروردین | ۲۵۷۸