برنامه ۱۹۸۲ ـ  تمامی ***ما*** ایرانیان در یک کشتی | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW
01 March 2019

برنامه ۱۹۸۲ ـ تمامی ***ما*** ایرانیان در یک کشتی | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
***هشدار*** این برنامه برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب نیست برنامه ۱۹۸۲ ـ تمامی ***ما*** ایرانیان در یک کشتی ..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::.. طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند پنجشنبه | ۹ اسپند | ۲۵۷۷ #شنبه۷تا۹پیاده