برنامه ۱۹۷۴ ـ  سردرگمی شدید خامنه ای | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY PODCAST
19 February 2019

برنامه ۱۹۷۴ ـ سردرگمی شدید خامنه ای | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY PODCAST

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
***هشدار*** این برنامه برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب نیست برنامه ۱۹۷۴ ـ سردرگمی شدید خامنه ای ..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::.. طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند دوشنبه | ۲۹ بهمن | ۲۵۷۷