برنامه ۱۹۹۴ ـ  نوروز پیروز  | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW
22 March 2019

برنامه ۱۹۹۴ ـ نوروز پیروز | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
***هشدار*** این برنامه برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب نیست برنامه ۱۹۹۴ ـ نوروز پیروز ..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::.. طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند پنجشنبه | ۱ فروردین | ۲۵۷۸ #شنبه۷تا۹پیاده