برنامه ۲۰۱۷ ـ  هرچقدر دلمون بخواهد نفت میفروشیم
25 April 2019

برنامه ۲۰۱۷ ـ هرچقدر دلمون بخواهد نفت میفروشیم

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::.. برنامه ۲۰۱۷ ـ هرچقدر دلمون بخواهد نفت میفروشیم طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند ـ #رادیو #شمرون تیرشید | ۴ اردیبهشت | ۲۵۷۸