برنامه ۱۹۹۸ ـ  مطهری: مجلس خبرگان وظیفه اصلی خود را انجام نمی‌دهد
28 March 2019

برنامه ۱۹۹۸ ـ مطهری: مجلس خبرگان وظیفه اصلی خود را انجام نمی‌دهد

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
***هشدار*** این برنامه برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب نیست برنامه ۱۹۹۸ ـ مطهری: مجلس خبرگان وظیفه اصلی خود را انجام نمی‌دهد ..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::.. طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند ۴شنبه | ۷ فروردین | ۲۵۷۸ #شنبه۷تا۹پیاده