برنامه ۲۰۱۸ ـ  نرخ تورم : عبور از مرز ۵۰ درصد
27 April 2019

برنامه ۲۰۱۸ ـ نرخ تورم : عبور از مرز ۵۰ درصد

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::.. برنامه ۲۰۱۸ ـ نرخ تورم : عبور از مرز ۵۰ درصد طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند ـ #رادیو #شمرون ناهیدشید | ۶ اردیبهشت | ۲۵۷۸