The Artin Partovian Comedy Podcast
Episode 2396: 21 DECEMBER 2020 | E2396 - ARTIN PARTOVIAN
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
Episode 2396: 21 DECEMBER 2020 | E2396 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 22 December 2020
Duration: 01:58:03
Episode 2395: 20 DECEMBER 2020 | EPISODE SPECIAL - ARTIN PARTOVIAN
Published: 20 December 2020
Duration: 01:56:32
Episode 2395: 18 DECEMBER 2020 | EPISODE 2395 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 19 December 2020
Duration: 02:16:09
Episode 2394: 17 DECEMBER 2020 | EPISODE 2394 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 18 December 2020
Duration: 01:59:53
Episode 2393: 16 DECEMBER 2020 | EPISODE 2393 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 17 December 2020
Duration: 01:59:16
Episode 2392: 15 DECEMBER 2020 | EPISODE 2392 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 16 December 2020
Duration: 02:02:00
Episode 2391: 14 DECEMBER 2020 | EPISODE 2391 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 15 December 2020
Duration: 01:59:58
Episode 2390: 09 DECEMBER 2020 | EPISODE 2390A - ARTIN PARTOVIAN
Published: 10 December 2020
Duration: 01:58:41
Episode 2390: 08 DECEMBER 2020 | EPISODE 2390 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 09 December 2020
Duration: 02:07:48
Episode 2389: 07 DECEMBER 2020 | EPISODE 2389 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 08 December 2020
Duration: 01:59:12
Episode 2388: 04 DECEMBER 2020 | EPISODE 2388 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 05 December 2020
Duration: 01:57:29
Episode 2387: 03 DECEMBER 2020 | EPISODE 2387 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 04 December 2020
Duration: 01:59:26
Episode 2386: 02 DECEMBER 2020 | EPISODE 2386 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 03 December 2020
Duration: 01:57:16
Episode 2385: 01 DECEMBER 2020 | EPISODE 2385 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 02 December 2020
Duration: 02:01:13
Episode 2384: 30 NOVEMBER 2020 | EPISODE 2384 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 01 December 2020
Duration: 02:00:20
Episode 2383: 27 NOVEMBER 2020 | EPISODE 2383 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 28 November 2020
Duration: 02:04:27
Episode 2382: 26 NOVEMBER 2020 | EPISODE 2382 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 27 November 2020
Duration: 01:57:44
Episode 2381: 25 NOVEMBER 2020 | EPISODE 2381 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 26 November 2020
Duration: 01:55:48
Episode 2380: 24 NOVEMBER 2020 | EPISODE 2380 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 25 November 2020
Duration: 02:00:40
Episode 2379: 23 NOVEMBER 2020 | EPISODE 2379 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 24 November 2020
Duration: 02:00:00
Episode 2378: 20 NOVEMBER 2020 | EPISODE 2378 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 21 November 2020
Duration: 02:12:58
Episode 2377: 19 NOVEMBER 2020 | EPISODE 2377 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 20 November 2020
Duration: 01:59:56
18 NOVEMBER 2020 | EPISODE 2376 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 19 November 2020
Duration: 01:59:26
17 NOVEMBER 2020 | EPISODE 2375 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 18 November 2020
Duration: 02:03:28
16 NOVEMBER 2020 | EPISODE 2374 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 17 November 2020
Duration: 01:57:10
13 NOVEMBER 2020 | EPISODE 2373 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 14 November 2020
Duration: 02:03:10
12 NOVEMBER 2020 | EPISODE 2372 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 13 November 2020
Duration: 02:06:01
11 NOVEMBER 2020 | EPISODE 2371 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 12 November 2020
Duration: 01:58:36
10 NOVEMBER 2020 | EPISODE 2370 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 11 November 2020
Duration: 01:59:00
09 NOVEMBER 2020 | EPISODE 2369 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 10 November 2020
Duration: 01:59:23
06 NOVEMBER 2020 | EPISODE 2368 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 07 November 2020
Duration: 01:55:25
05 NOVEMBER 2020 | EPISODE 2367 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 06 November 2020
Duration: 02:06:58
04 NOVEMBER 2020 | EPISODE 2366 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 05 November 2020
Duration: 02:03:25
03 NOVEMBER 2020 | EPISODE 2365 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 04 November 2020
Duration: 02:05:35
02 NOVEMBER 2020 | EPISODE 2364 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 03 November 2020
Duration: 01:58:53
30 OCTOBER 2020 | EPISODE 2363 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 31 October 2020
Duration: 02:01:15
29 OCTOBER 2020 | EPISODE 2362 - Artin Partovian
Published: 30 October 2020
Duration: 02:01:36
28 OCTOBER 2020 | EPISODE 2361 - Artin Partovian
Published: 29 October 2020
Duration: 01:58:30
27 OCTOBER 2020 | EPISODE 2360 - Artin Partovian
Published: 28 October 2020
Duration: 01:59:07
26 OCTOBER 2020 | EPISODE 2359 - ARTIN PARTOVIAN & KHOSRO FRAVAHAR
Published: 27 October 2020
Duration: 02:07:19
23 OCTOBER 2020 | EPISODE 2358 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 24 October 2020
Duration: 01:59:31
22 OCTOBER 2020 | EPISODE 2357 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 23 October 2020
Duration: 02:06:43
21 OCTOBER 2020 | EPISODE 2356 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 22 October 2020
Duration: 01:59:59
20 OCTOBER 2020 | EPISODE 2355 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 21 October 2020
Duration: 02:07:15
19 OCTOBER 2020 | EPISODE 2354 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 20 October 2020
Duration: 02:00:10
16 OCTOBER 2020 | EPISODE 2353 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 17 October 2020
Duration: 01:55:23
15 OCTOBER 2020 | EPISODE 2352 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 16 October 2020
Duration: 02:00:54
13 OCTOBER 2020 | EPISODE 2351 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 14 October 2020
Duration: 02:04:48
12 OCTOBER 2020 | EPISODE 2350 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 13 October 2020
Duration: 01:59:25
09 OCTOBER 2020 | EPISODE 2349 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 10 October 2020
Duration: 02:02:16
08 OCTOBER 2020 | EPISODE 2348 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 09 October 2020
Duration: 02:03:23
07 OCTOBER 2020 | EPISODE 2347 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 08 October 2020
Duration: 02:03:06
06 OCTOBER 2020 | EPISODE 2346 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 07 October 2020
Duration: 02:03:05
05 OCTOBER 2020 | EPISODE 2345 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 06 October 2020
Duration: 02:02:36
02 OCTOBER 2020 | EPISODE 2344 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 03 October 2020
Duration: 02:02:27
01 OCTOBER 2020 | EPISODE 2343 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 02 October 2020
Duration: 02:04:15
30 SEPTEMBER 2020 | EPISODE 2342 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 01 October 2020
Duration: 02:04:54
29 SEPTEMBER 2020 | EPISODE 2341 - ARTIN PARTOVIAN
Published: 30 September 2020
Duration: 02:08:02
کباب کردن آرتین؟ | اپیزود ۲۳۴۰ | دوشنبه | ۷ مهر | ۲۵۷۹
Published: 29 September 2020
Duration: 02:04:10
واکسن کرونا و بیل گیتس؛ پشت پرده چیست؟ | اپیزود ۲۳۳۹ | آدینه | ۴ مهر | ۲۵۷۹
Published: 26 September 2020
Duration: 01:59:47
بهمراه تارا بانو | اپیزود ۲۳۳۸ | پنجشنبه | ۳ مهر | ۲۵۷۹
Published: 25 September 2020
Duration: 02:03:27
بهمراه حاجعلی| اپیزود ۲۳۳۷ | چهارشنبه | ۲ مهر | ۲۵۷۹
Published: 24 September 2020
Duration: 02:03:21
بهمراه شهاب مهرگان | اپیزود ۲۳۳۶ | سه شنبه | ۱ مهر | ۲۵۷۹
Published: 23 September 2020
Duration: 01:59:51
بهمراه خسرو فروهر | اپیزود ۲۳۳۵ | دوشنبه | ۳۱ شهریور | ۲۵۷۹
Published: 22 September 2020
Duration: 02:05:12
بهمراه مارکوس | اپیزود ۲۳۳۴ | آدینه | ۲۸ شهریور | ۲۵۷۹
Published: 19 September 2020
Duration: 02:06:33
بهمراه تارا بانو | اپیزود ۲۳۳۳ | پنجشنبه | ۲۷ شهریور | ۲۵۷۹
Published: 18 September 2020
Duration: 02:05:35
بهمراه حاجعلی | اپیزود ۲۳۳۲ | چهارشنبه | ۲۶ شهریور | ۲۵۷۹
Published: 17 September 2020
Duration: 02:01:13
شهاب مهرگان | اپیزود ۲۳۳۱ | سه شنبه | ۲۵ شهریور | ۲۵۷۹
Published: 16 September 2020
Duration: 02:02:57
قاتلین بالفطره | اپیزود ۲۳۳۰ | دوشنبه | ۲۴ شهریور | ۲۵۷۹
Published: 15 September 2020
Duration: 01:57:30
برنامه با حاجعلی | اپیزود ۲۳۲۷ | چهارشنبه | ۱۹ شهریور | ۲۵۷۹
Published: 12 September 2020
Duration: 01:59:06
آدینه با شما | اپیزود ۲۳۲۹ | آدینه | ۲۱ شهریور | ۲۵۷۹
Published: 12 September 2020
Duration: 01:53:12
بهمراه تارا بانو | اپیزود ۲۳۲۸ | پنجشنبه | ۲۰ شهریور | ۲۵۷۹
Published: 11 September 2020
Duration: 02:00:18
شهره قمر خالهٔ دزدان و قاتلان | اپیزود ۲۳۲۶ | سه شنبه | ۱۸ شهریور | ۲۵۷۹
Published: 09 September 2020
Duration: 01:54:39
طنزغیررادیوئی با شهاب مهرگان | اپیزود ۲۳۲۵ | آدینه | ۱۴ شهریور | ۲۵۷۹
Published: 05 September 2020
Duration: 02:07:02
طنزغیررادیوئی با تارا بانو | اپیزود ۲۳۲۴ | پنجشنبه | ۱۳ شهریور | ۲۵۷۹
Published: 04 September 2020
Duration: 02:01:00
طنزغیررادیوئی با حاجعلی | اپیزود ۲۳۲۳ | چهارشنبه | ۱۲ شهریور | ۲۵۷۹
Published: 03 September 2020
Duration: 02:05:08
طنزغیررادیوئی | اپیزود ۲۳۲۲ | سه شنبه | ۱۱ شهریور | ۲۵۷۹
Published: 02 September 2020
Duration: 01:56:50
اتهامات جدید علیه محمدرضا گلزار | اپیزود ۲۳۲۱ | دوشنبه | ۹ شهریور | ۲۵۷۹
Published: 01 September 2020
Duration: 01:59:54
وقایع روز با شهاب | اپیزود ۲۳۲۰ | آدینه | ۷ شهریور | ۲۵۷۹
Published: 29 August 2020
Duration: 01:57:10
سگهای حسین در نیویورک | اپیزود ۲۳۱۹ | پنجشنبه | ۶ شهریور | ۲۵۷۹
Published: 28 August 2020
Duration: 02:10:41
خاطرات هشتاد میلادی | اپیزود ۲۳۱۸ | چهارشنبه | ۵ شهریور | ۲۵۷۹
Published: 27 August 2020
Duration: 01:58:44
جامعه ایران از دین‌داری به بی‌دینی رسیده‌اند | اپیزود ۲۳۱۷ | سه شنبه | ۴ شهریور | ۲۵۷۹
Published: 26 August 2020
Duration: 02:09:45
بررسی خبرهای روز | اپیزود ۲۳۱۶ | دوشنبه | ۳ شهریور | ۲۵۷۹
Published: 25 August 2020
Duration: 01:48:38
بررسی خبرهای روز | اپیزود ۲۳۱۵ | آدینه | ۳۱ اَمرداد | ۲۵۷۹
Published: 22 August 2020
Duration: 02:09:22
بررسی خبرهای روز | اپیزود ۲۳۱۴ | پنجشنبه | ۳۰ اَمرداد | ۲۵۷۹
Published: 21 August 2020
Duration: 02:02:06
THE UNRICHABLE VOICE | EPISODE 2313 | ARTIN PARTOVIAN
Published: 20 August 2020
Duration: 02:03:46
RICE ELEMINATION | EPISODE 2312 | ARTIN PARTOVIAN
Published: 19 August 2020
Duration: 01:57:12
THE UN-BROADCASTABLE COMEDY SHOW | EPISODE 2311 | ARTIN PARTOVIAN
Published: 18 August 2020
Duration: 02:00:56
معمای ترامپ با شهاب مهرگان | اپیزود ۲۳۱۰ | آدینه | ۲۴ اَمرداد | ۲۵۷۹
Published: 15 August 2020
Duration: 02:03:19
طنز غیر رادیوئی و تارا بانو | اپیزود ۲۳۰۹ | پنجشنبه | ۲۳ اَمرداد | ۲۵۷۹
Published: 14 August 2020
Duration: 02:03:57
HAJALI & ARTIN PARTOVIAN | طنز غیر رادیوئی | اپیزود ۲۳۰۸ | چهارشنبه | ۲۲ اَمرداد | ۲۵۷۹
Published: 13 August 2020
Duration: 02:03:29
اعتماد به نفس | اپیزود ۲۳۰۷ | سه شنبه | ۲۱ اَمرداد | ۲۵۷۹
Published: 12 August 2020
Duration: 02:00:00
رابین ویلیامز و مرگش | اپیزود ۲۳۰۶ | دوشنبه | ۲۰ اَمرداد | ۲۵۷۹
Published: 11 August 2020
Duration: 01:59:00
خاله بازی | اپیزود ۲۳۰۵ | آدینه | ۱۷ اَمرداد | ۲۵۷۹
Published: 08 August 2020
Duration: 02:00:00
چه خواهی کرد؟ | اپیزود ۲۳۰۴ | پنجشنبه | ۱۶ اَمرداد | ۲۵۷۹
Published: 07 August 2020
Duration: 02:02:54
چرا فرانسه از اتباعش خواست به ایران سفر نکنند؟ | اپیزود ۲۳۰۳ | چهارشنبه | ۱۵ اَمرداد | ۲۵۷۹
Published: 06 August 2020
Duration: 01:57:06
شوهر پولدار| اپیزود ۲۳۰۲ | سه شنبه | ۱۴ اَمرداد | ۲۵۷۹
Published: 05 August 2020
Duration: 01:57:46
چگونه تِررررر نزنیم؟ | اپیزود ۲۳۰۱ | دوشنبه | ۱۳ اَمرداد | ۲۵۷۹
Published: 04 August 2020
Duration: 02:01:13
بهمراه شهاب مهرگان | اپیزود ۲۳۰۰ | آدینه | ۱۰ اَمرداد | ۲۵۷۹
Published: 01 August 2020
Duration: 02:09:44
بهمراه عمه تارا | اپیزود ۲۲۹۹ | پنجشنبه | ۹ اَمرداد | ۲۵۷۹
Published: 31 July 2020
Duration: 02:02:51
گپی با امید امیدوار | جانوری بنام طلبه | پنجشنبه | ۹ امرداد | ۲۵۷۹
Published: 30 July 2020
Duration: 01:59:50
برنامه ای برای آرامش | اپیزود ۲۲۹۸ | چهارشنبه | ۸ اَمرداد | ۲۵۷۹
Published: 30 July 2020
Duration: 01:58:40
ناراحتی و افسردگی | اپیزود ۲۲۹۷ | سه شنبه | ۷ اَمرداد | ۲۵۷۹
Published: 29 July 2020
Duration: 01:56:44
ترامپ و باند بچه بازهای گلوبالیست | اپیزود ۲۲۹۶ | دوشنبه | ۶ اَمرداد | ۲۵۷۹
Published: 28 July 2020
Duration: 01:56:39
گپی با امید امیدوار | قرآن و معجزات حسین | دوشنبه | ۶ امرداد | ۲۵۷۹
Published: 27 July 2020
Duration: 02:03:33
توطئه یا...؟ | اپیزود ۲۲۹۵ | آدینه | ۳ اَمرداد | ۲۵۷۹
Published: 25 July 2020
Duration: 02:03:24
شمخانی: انتقام سخت‌ در راه است | اپیزود ۲۲۹۴ | پنجشنبه | ۲ اَمرداد | ۲۵۷۹
Published: 24 July 2020
Duration: 02:00:00
گپی با امید امیدوار | پنجشنبه | ۲ امرداد | ۲۵۷۹
Published: 23 July 2020
Duration: 01:55:21
نوروز سیبیل که بود؟ | اپیزود ۲۲۹۳ | چهارشنبه | ۱ اَمرداد | ۲۵۷۹
Published: 23 July 2020
Duration: 01:59:56
گزارشی گمان شکن | مسیح علینژاد و عبدالکریم سروش ترکوندند! | خسروفروهر متهم میکند!!؟
Published: 22 July 2020
Duration: 01:13:12
زنگنه: هیچ کشور خارجی حاضرنیست... | اپیزود ۲۲۹۲ | سه شنبه | ۳۱ تیر | ۲۵۷۹
Published: 22 July 2020
Duration: 02:00:36
عروس چینی | اپیزود ۲۲۹۱ | دوشنبه | ۳۰ تیر | ۲۵۷۹
Published: 21 July 2020
Duration: 02:00:59
گفتگوی جنجالی با سروان خلبان خسرو بیت اللهی | دوشنبه | ۳۰ تیر | ۲۵۷۹
Published: 20 July 2020
Duration: 01:51:26
اینترنت برای ایران | اپیزود ۲۲۹۰ | آدینه | ۲۷ تیر | ۲۵۷۹
Published: 18 July 2020
Duration: 02:02:27
گذری در تاریخ | خسرو فروهر | حکومت عباسیان | خسرو فروهر | ادامه جنایات اسلام درایران
Published: 17 July 2020
Duration: 00:57:48
رمز پیروزی؟ | پنجشنبه | ۲۶ تیر | ۲۵۷۹
Published: 17 July 2020
Duration: 01:59:49
گپی با امید امیدوار | پنجشنبه | ۲۶ تیر | ۲۵۷۹ | 16/07/2020
Published: 16 July 2020
Duration: 01:59:48
ترامپ وارد می شود | چهارشنبه | ۲۵ تیر | ۲۵۷۹
Published: 16 July 2020
Duration: 01:59:24
گزارشی گمان شکن | حکومت ملی و اعدامها | خسروفروهر
Published: 15 July 2020
Duration: 01:09:16
قیمت رهن کامل آپارتمان های زیر ۶۰ متر در تهران | سه شنبه | ۲۴ تیر | ۲۵۷۹
Published: 15 July 2020
Duration: 02:00:00
گزارش روزانه با آرتین پرتویان | سه شنبه | ۲۴ تیر | ۲۵۷۹
Published: 14 July 2020
Duration: 00:57:16
گفتگو با بابک هروی | دوشنبه | ۲۳ تیر | ۲۵۷۹
Published: 14 July 2020
Duration: 02:00:00
گپی با امید امیدوار | دوشنبه | ۲۳ تیر | ۲۵۷۹
Published: 13 July 2020
Duration: 02:00:27
گزارش روزانه با آرتین پرتویان | دوشنبه | ۲۳ تیر | ۲۵۷۹
Published: 13 July 2020
Duration: 00:56:18
جانوری بنام عنتری نژاد | آدینه | ۲۰ تیر | ۲۵۷۹
Published: 11 July 2020
Duration: 02:04:21
گذری در تاریخ | خسرو فروهر | آغاز حکومت عباسیان | خسرو فروهر
Published: 10 July 2020
Duration: 00:59:03
سقوط تاریخی پول | پنجشنبه | ۱۹ تیر | ۲۵۷۹
Published: 10 July 2020
Duration: 02:06:26
گپی با امید امیدوار | پنجشنبه | ۱۹ تیر | ۲۵۷۹
Published: 09 July 2020
Duration: 01:57:08
گوش کنند | چهارشنبه | ۱۸ تیر | ۲۵۷۹
Published: 09 July 2020
Duration: 01:52:00
قراردادهای ننگین | سه شنبه | ۱۷ تیر | ۲۵۷۹
Published: 08 July 2020
Duration: 01:59:41
قول خامنه ای به سرکرده حماس | دوشنبه | ۱۶ تیر | ۲۵۷۹
Published: 07 July 2020
Duration: 02:00:00
گپی با امید امیدوار | دوشنبه | ۱۶ تیر | ۲۵۷۹
Published: 06 July 2020
Duration: 01:57:08
استان سیستان‌وبلوچستان رکوردار شکاف | دوشنبه | ۹ تیر | ۲۵۷۹
Published: 30 June 2020
Duration: 01:59:56
برنامه امید امیدوار | گفتگو با فواد پاشایی | حزب مشروطه
Published: 29 June 2020
Duration: 01:55:43
ماجرای دستپخت همسر قاسم کنتاکی | آدینه | ۶ تیر | ۲۵۷۹
Published: 27 June 2020
Duration: 02:06:46
اجاره خوابیدن زیر آسمان | پنجشنبه | ۵ تیر | ۲۵۷۹
Published: 26 June 2020
Duration: 02:00:37
روحانی:ما همیشه آماده مذاکره ایم | چهارشنبه | ۴ تیر | ۲۵۷۹
Published: 25 June 2020
Duration: 02:02:40
باور کنید | سه شنبه | ۳ تیر | ۲۵۷۹
Published: 24 June 2020
Duration: 02:00:38
شمارش معکوس| دوشنبه | ۲ تیر | ۲۵۷۹
Published: 23 June 2020
Duration: 02:00:00
امید امیدوار | میهمان هفته | مرتضی انواری | تحلیلگر سیاسی
Published: 22 June 2020
Duration: 01:53:03
بهمراه شهاب مهرگان | آدینه | ۳۰ خُرداد | ۲۵۷۹
Published: 20 June 2020
Duration: 02:04:28
بازی‌ جدید کنگره به رهبری نانسی پلاسیده | پنجشنبه | ۲۹ خُرداد | ۲۵۷۹
Published: 19 June 2020
Duration: 02:00:00
گزارشی گمان شکن | آیا میدانستیدهای صلواتی!!؟ و راهزنان سرگردنه تاریخ | خسرو فروهر
Published: 18 June 2020
Duration: 01:22:05
اصلی‌ترین تهدید | چهارشنبه | ۲۸ خُرداد | ۲۵۷۹
Published: 18 June 2020
Duration: 01:59:34
رقم فساد: هفت و نیم میلیارد دلار | اپیزود ۲۲۷۱ طنزغیررادیوئی
Published: 17 June 2020
Duration: 01:59:47
درد و دل های یک آرتین | اپیزود ۲۲۷۰ طنزغیررادیوئی
Published: 16 June 2020
Duration: 02:00:00
گپی با امید امیدوار | دوشنبه | ۲۶ خُرداد | ۲۵۷۹
Published: 15 June 2020
Duration: 01:59:21
ترامپ در ماه نوامبر دوباره به عنوان رئیس‌جمهوری برگزیده خواهد شد | اپیزود ۲۲۶۹ طنزغیررادیوئی
Published: 13 June 2020
Duration: 02:00:00
اپیزود ۲۲۶۸ طنز غیر رادیوئی | ***مهم***: چرا گلوبالیسم خطرناک است؟
Published: 12 June 2020
Duration: 02:00:00
اپیزود ۲۲۶۷ طنز غیر رادیوئی | نگرانی روسپیان از بی پولی و آینده کاری نامشخص
Published: 11 June 2020
Duration: 02:02:14
گزارشی گمان شکن | گلوبالیسم... رابین هودهای عمامه به سر با هدف نابودی ایران | خسرو فروهر
Published: 10 June 2020
Duration: 01:02:05
اپیزود ۲۲۶۶ طنز غیر رادیوئی | بانک مرکزی ایران نگه داشتن اسکناس ارز را بیشتر از ۶ ماه ممنوع کرد
Published: 10 June 2020
Duration: 01:58:01
اپیزود ۲۲۶۵ طنز غیر رادیوئی | جونِ مادرت پیام به انگلیسی نده
Published: 09 June 2020
Duration: 01:58:16
گپی با امید امیدوار | میهمان برنامه جناب شاهرخ | دوشنبه | ۱۹ خُرداد | ۲۵۷۹
Published: 08 June 2020
Duration: 01:58:02
اپیزود ۲۲۶۴ طنز غیر رادیوئی | مردم را می‌کشند و زبانشان هم دراز است
Published: 06 June 2020
Duration: 02:03:32
اپیزود ۲۲۶۳ طنز غیر رادیوئی | در نبود پول نفت امورات ما نمی گذرد
Published: 05 June 2020
Duration: 02:00:00
اپیزود ۲۲۶۲ طنز غیر رادیوئی | آیا شما هم جذابیت و کاریزما دارید؟
Published: 04 June 2020
Duration: 01:58:57
اپیزود ۲۲۶۱ طنز غیر رادیوئی | غارت ۴۰ میلیارد دلار در ۲ سال
Published: 03 June 2020
Duration: 02:03:00
اپیزود ۲۲۶۰ طنز غیر رادیوئی | ارده شیرهٔ زائدی : ... توی الدنگ روی دسته بالانس می زنی
Published: 02 June 2020
Duration: 01:56:07
گپی با امید امیدوار | دوشنبه | ۱۲ خُرداد | ۲۵۷۹
Published: 01 June 2020
Duration: 02:02:51
اپیزود ۲۲۵۹ طنز غیر رادیوئی | بهمراه شهاب مهرگان
Published: 30 May 2020
Duration: 02:00:00
اپیزود ۲۲۵۶ طنز غیر رادیوئی | رائفی‌پور و دختر ۹ساله
Published: 29 May 2020
Duration: 01:57:07
گزارشی گمان شکن | پشت پرده قتلهای ناموسی چه کسانی پنهانند؟ | به یاد رومینا اشرفی
Published: 28 May 2020
Duration: 00:57:57
اپیزود ۲۲۵۶ طنز غیر رادیوئی | دونالد ترامپ «احمق به تمام معنا»؟؟؟
Published: 28 May 2020
Duration: 02:04:50
اپیزود ۲۲۵۵ طنز غیر رادیوئی | و این گونه «فساد» زاده شد
Published: 27 May 2020
Duration: 01:59:21
اپیزود ۲۲۵۴ طنز غیر رادیوئی | توئیت تولهٔ حداّد عادل
Published: 26 May 2020
Duration: 02:08:35
گپی با امید امیدوار | دوشنبه | ۵ خُرداد | ۲۵۷۹
Published: 25 May 2020
Duration: 01:58:43
اپیزود ۲۲۵۴ طنز غیر رادیوئی | شغل اول شما چه بوده؟
Published: 23 May 2020
Duration: 01:59:49
اپیزود ۲۲۵۳ طنز غیر رادیوئی | ۳۰ میلیارد دلار هزینه در سوریه
Published: 22 May 2020
Duration: 01:59:26
اپیزود ۲۲۵۲ طنز غیر رادیوئی | ۱۰۰سال زندان برای ده شهروند
Published: 21 May 2020
Duration: 01:59:30
اپیزود ۲۲۵۱ طنز غیر رادیوئی | کودک همسری
Published: 20 May 2020
Duration: 01:55:11
اپیزود ۲۲۵۰ طنز غیر رادیوئی | تو زن ها را نمی شناسی
Published: 19 May 2020
Duration: 02:00:42
اپیزود ۲۲۴۹ طنز غیر رادیوئی | بهمراه شهاب مهرگان
Published: 16 May 2020
Duration: 02:00:00
اپیزود ۲۲۴۸ طنز غیر رادیوئی | بهمراه تارا بانو
Published: 15 May 2020
Duration: 02:00:00
اپیزود ۲۲۴۷ طنز غیر رادیوئی | بهمراه افشین نریمان
Published: 13 May 2020
Duration: 02:05:03
اپیزود ۲۲۴۶ طنز غیر رادیوئی | و اینگونه بود که زلزله تمام شد
Published: 12 May 2020
Duration: 01:57:51
اپیزود ۲۲۴۵ طنز غیر رادیوئی | پرسش و پاسخ با بانو آلاله بهمن
Published: 09 May 2020
Duration: 01:56:47
اپیزود ۲۲۴۴ طنز غیر رادیوئی | بهمراه تارا بانو
Published: 08 May 2020
Duration: 02:03:39
اپیزود ۲۲۴۳ طنز غیر رادیوئی | حذف ۴ صفر در انباری که شتر با بارش گم می شود
Published: 07 May 2020
Duration: 02:00:00
اپیزود ۲۲۴۲ طنز غیر رادیوئی | وزیر اقتصاد ایران : به پول مردم نیاز داریم
Published: 06 May 2020
Duration: 01:58:33
اپیزود ۲۲۴۱ طنز غیر رادیوئی | نخستین برنامه سری ۱۴
Published: 05 May 2020
Duration: 01:58:36
اپیزود ۲۲۴۰ طنز غیر رادیوئی | نظرات شما
Published: 04 May 2020
Duration: 02:37:35
اپیزود ۲۲۳۹ طنز غیر رادیوئی | آدینه ای با شما
Published: 02 May 2020
Duration: 01:55:05
اپیزود ۲۲۳۷ طنز غیر رادیوئی | وضع بازار تهران خیلی خراب است
Published: 01 May 2020
Duration: 01:56:27
اپیزود ۲۲۳۷ طنز غیر رادیوئی | دامی دیگر برای چپاول
Published: 30 April 2020
Duration: 02:01:09
اپیزود ۲۲۳۶ طنز غیر رادیوئی | خسارت کرونا را از حلقوم چینی‌ها بیرون می کشیم
Published: 29 April 2020
Duration: 01:58:48
گپی با امید امیدوار | دوشنبه | ۸ اردیبهشت | ۲۵۷۹
Published: 28 April 2020
Duration: 02:42:59
اپیزود ۲۲۳۵ طنز غیر رادیوئی | آدینه با آلاله بهمن
Published: 25 April 2020
Duration: 02:00:00
اپیزود ۲۲۳۴ طنز غیر رادیوئی | شب آدینه با تارا بانو
Published: 24 April 2020
Duration: 01:57:15
اپیزود ۲۲۳۳ طنز غیر رادیوئی | بنام آزادی
Published: 23 April 2020
Duration: 01:56:14
اپیزود ۲۲۳۲ طنز غیر رادیوئی | ایران در ۸ سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار به اسد پول داد
Published: 22 April 2020
Duration: 01:57:44
گپی با امید امیدوار | اپیزود یک | دوشنبه | ۱ اردیبهشت | ۲۵۷۹
Published: 21 April 2020
Duration: 01:59:38
اپیزود ۲۲۳۱ طنز غیر رادیوئی | ملت ایران فقط با عن و گوه درمان میشن
Published: 20 April 2020
Duration: 02:00:00
اپیزود ۲۲۳۰ طنز غیر رادیوئی | برنامه ای که باید بشنوید
Published: 18 April 2020
Duration: 02:03:11
اپیزود ۲۲۲۹ طنز غیر رادیوئی | جبران کمبود بودجه از جیب مردم
Published: 17 April 2020
Duration: 01:58:50
اپیزود ۲۲۲۸ طنز غیر رادیوئی | تشخیص کُرونا از ۱۰۰ متری با درب قابلمه
Published: 16 April 2020
Duration: 02:00:00
اپیزود ۲۲۲۷ طنز غیر رادیوئی | تشکیل دولت در تبعید
Published: 15 April 2020
Duration: 02:00:00
اپیزود ۲۲۲۶ طنز غیر رادیوئی | گپی با اُمید اُمیدوار
Published: 14 April 2020
Duration: 02:24:02
اپیزود ۲۲۲۵ طنز غیر رادیوئی | توهین به مردم ایران
Published: 11 April 2020
Duration: 01:59:53
اپیزود ۲۲۲۴ طنز غیر رادیوئی | مردم ایران را بدبخت کرده اید
Published: 10 April 2020
Duration: 02:00:57
اپیزود ۲۲۲۳ طنز غیر رادیوئی | لو رفتن اطلاعات میلیون‌ها کاربر اینترنتی در ایران
Published: 09 April 2020
Duration: 02:04:37
اپیزود ۲۲۲۲ طنز غیر رادیوئی | ویروس چینی و رسوايی
Published: 08 April 2020
Duration: 02:01:00
اپیزود ۲۲۲۱ طنز غیر رادیوئی | گپی با اُمید اُمیدوار
Published: 07 April 2020
Duration: 02:20:07
اپیزود ۲۲۲۰ طنز غیر رادیوئی | شبیخون
Published: 05 April 2020
Duration: 02:16:12
اپیزود ۲۲۱۹ طنز غیر رادیوئی | بهمراه تارا بانو
Published: 04 April 2020
Duration: 01:53:17
گپی با دانشفر دکتر زرتشت ستوده | پانزدهم فروردین ۲۵۷۹
Published: 03 April 2020
Duration: 01:29:27
گذری در تاریخ | جنجال جمکران و تحریف قرآن و در پایان جنگ نهاوند | خسرو فروهر
Published: 03 April 2020
Duration: 01:35:54
پیزود ۲۲۱۸ طنز غیر رادیوئی | پشت پردهٔ کرونا ۲
Published: 03 April 2020
Duration: 02:36:23
اپیزود ۲۲۱۷ طنز غیر رادیوئی | پشت پردهٔ کرونا
Published: 01 April 2020
Duration: 02:42:44
اپیزود ۲۲۱۶ طنز غیر رادیوئی | گپی با امید امیدوار
Published: 31 March 2020
Duration: 02:13:04
اپیزود ۲۲۱۵ طنز غیر رادیوئی | شبیخون
Published: 29 March 2020
Duration: 01:54:25
اپیزود ۲۲۱۴ طنز غیر رادیوئی | کلوپ بیلدربرگ را بهتر بشناسیم؟
Published: 28 March 2020
Duration: 01:57:37
گپی با دانشفر دکتر زرتشت ستوده | هشتم فروردین ۲۵۷۹
Published: 27 March 2020
Duration: 01:14:42
اپیزود ۲۲۱۳ طنز غیر رادیوئی | آغاز حمله های پارتیزانی
Published: 27 March 2020
Duration: 02:06:06
اپیزود ۲۲۱۲ طنز غیر رادیوئی | چین، روسیه و بریتانیا در گفت‌وگوهای پشت پرده
Published: 26 March 2020
Duration: 01:50:24
گزارشی گمان شکن | کرونا - تئوری توطئه و حمله لولو خورخوره | خسروفروهر
Published: 25 March 2020
Duration: 01:48:32
اپیزود ۲۲۱۱ طنز غیر رادیوئی | دنیای دیوانهٔ دیوانهٔ دیوانه و...!!؟
Published: 25 March 2020
Duration: 02:00:00
اپیزود ۲۲۱۰ طنز غیر رادیوئی | گپی با امید امیدوار
Published: 24 March 2020
Duration: 01:59:53
گذری در تاریخ | گاه شمار(تقویم) اسلامی یا ایرانی؟و نکاتی درباره نوروز | با خسرو فروهر
Published: 20 March 2020
Duration: 01:05:31
اپیزود ۲۲۰۸ طنز غیر رادیوئی | آخرین برنامه سال
Published: 20 March 2020
Duration: 02:06:30
اپیزود ۲۲۰۷ طنز غیر رادیوئی | شاهزاده رضا پهلوی: امسال نوروز ندارم
Published: 19 March 2020
Duration: 01:59:44
گزارشی گمان شکن | پایان سال جمع بندی و پرسش و پاسخ | خسروفروهر
Published: 18 March 2020
Duration: 01:27:43
اپیزود ۲۲۰۵ طنز غیر رادیوئی | آرایش جنگی و گفتگو با دکتر سعید احمدی
Published: 18 March 2020
Duration: 02:58:30
گفتگو با دکتر سعید احمدی - دوم
Published: 18 March 2020
Duration: 00:57:27
اپیزود ۲۲۰۴ طنز غیر رادیوئی | آرتین پرتویان و امید امیدوار
Published: 17 March 2020
Duration: 02:03:24
اپیزود ۲۲۰۳ طنز غیر رادیوئی | شبیخون
Published: 15 March 2020
Duration: 02:00:00
اپیزود ۲۲۰۲ طنز غیر رادیوئی | برتری روغن بنفشه به بقیه روغنها مثل برتری ائمه بر بقیه مردم است
Published: 14 March 2020
Duration: 02:00:00
گذری در تاریخ | دزدی و غارت های بعد از قادسیه ۳ | با خسرو فروهر
Published: 13 March 2020
Duration: 01:04:45
اپیزود ۲۲۰۱ طنز غیر رادیوئی | تلاش جمهوری اسهالی برای اخاذی
Published: 13 March 2020
Duration: 01:59:15
اپیزود ۲۲۰۰ طنز غیر رادیوئی | واکنش روحانی به درخواست تغییر
Published: 12 March 2020
Duration: 01:56:49
گزارشی گمان شکن | خسروفروهر |کرامات علامه مجلسی و رهبر معظم - راه های نجات از کرونا
Published: 11 March 2020
Duration: 01:39:03
اپیزود ۲۱۹۹ طنز غیر رادیوئی | الکل رقیب کرونا شد
Published: 11 March 2020
Duration: 01:11:39
گفتگوی آرتین پرتویان با دکتر سعید احمدی
Published: 11 March 2020
Duration: 00:48:04
اپیزود ۲۱۹۸ طنز غیر رادیوئی | دمی با امید امیدوار
Published: 10 March 2020
Duration: 02:24:40
اپیزود ۲۱۹۶ طنز غیر رادیوئی | هفتمین زادروز رادیوشمرون
Published: 07 March 2020
Duration: 02:01:27
گزارشی گمان شکن |گذری در فلسفه کارل پوپر - پیامبران دروغین از محمد و کارل مارکس ... | با خسرو فروهر
Published: 06 March 2020
Duration: 01:07:23
اپیزود ۲۱۹۶ طنز غیر رادیوئی | بهمراه تارا بانو
Published: 06 March 2020
Duration: 02:00:26
اپیزود ۲۱۹۵ طنز غیر رادیوئی | تعطیلی نماز جمعه این هفته در تمام مراکز کشور
Published: 05 March 2020
Duration: 01:54:12
گزارشی گمان شکن | خسرو فروهر در رادیو شمرون - پرسش و پاسخ | با خسرو فروهر
Published: 04 March 2020
Duration: 01:54:07
اپیزود ۲۱۹۴ طنز غیر رادیوئی | محمود خیامی که بود؟
Published: 04 March 2020
Duration: 02:03:25
اپیزود ۲۱۹۳ طنز غیر رادیوئی | بهمراه امید امیدوار
Published: 03 March 2020
Duration: 02:01:31
گذری در تاریخ | دزدی و غارت های بعد از قادسیه ۲ | با خسرو فروهر
Published: 28 February 2020
Duration: 01:19:15
اپیزود ۲۱۹۲ طنز غیر رادیوئی | فحش رو که بندازی
Published: 28 February 2020
Duration: 02:18:57
اپیزود ۲۱۹۱ طنز غیر رادیوئی | شاید روزی ما هم مزه آزادی را بچشیم
Published: 27 February 2020
Duration: 01:59:55
گزارشی گمان شکن | از عربده کشی های فرخ نگهدار, یادی از دلقک بازی های حسینی | با خسرو فروهر
Published: 26 February 2020
Duration: 01:45:10
اپیزود ۲۱۸۹ طنز غیر رادیوئی | چرا به ایرانی ها ماسک نمیدهند؟
Published: 26 February 2020
Duration: 01:55:59
اپیزود ۲۱۸۹ طنز غیر رادیوئی | بهمراه امید امیدوار
Published: 25 February 2020
Duration: 02:04:35
انقلاب گسستگی، از دایره تا زمان کوانتمی | دکتر خسروانی
Published: 24 February 2020
Duration: 02:13:19
اپیزود ۲۱۸۸ طنز غیر رادیوئی | ماجرای آخوند خانوم باز چیست؟
Published: 22 February 2020
Duration: 01:59:03
اپیزود ۲۱۸۷ طنز غیر رادیوئی | پنهان‌کاری مقامات، بی‌اعتمادی مردم
Published: 21 February 2020
Duration: 02:04:20
اپیزود ۲۱۸۶ طنز غیر رادیوئی | اینگونه مردم را به زور به خیابان میاورند
Published: 20 February 2020
Duration: 01:57:37
اپیزود ۲۱۸۵ طنز غیر رادیوئی | وزارت نفت ایران به نان شب هم محتاج است
Published: 19 February 2020
Duration: 01:57:42
اپیزود ۲۱۸۴ طنز غیر رادیوئی | بهمراه امید امیدوار
Published: 18 February 2020
Duration: 02:16:25
اپیزود ۲۱۸۳ طنز غیر رادیوئی | شب ولنتاین
Published: 15 February 2020
Duration: 01:59:20
اپیزود ۲۱۸۱ طنز غیر رادیوئی | بهمراه تارا بانو
Published: 14 February 2020
Duration: 02:03:46
اپیزود ۲۱۸۱ طنز غیر رادیوئی | هشدار ترامپ به سنا درباره جنگ با ایران
Published: 13 February 2020
Duration: 02:00:00
اپیزود ۲۱۸۰ طنز غیر رادیوئی | قدیما غم بود...امّا کم بود
Published: 12 February 2020
Duration: 02:07:30
اپیزود ۲۱۷۹ طنز غیر رادیوئی | بهمراه امید امیدوار
Published: 11 February 2020
Duration: 01:53:57
اپیزود ۲۱۷۸ طنز غیر رادیوئی | پدر ماساژ درمانی ایران بازداشت شد
Published: 08 February 2020
Duration: 01:59:26
اپیزود ۲۱۷۷ طنز غیر رادیوئی | رابطه نامشروع زن شوهردار با پسری در مترو تهران
Published: 07 February 2020
Duration: 02:06:58
اپیزود ۲۱۷۶ طنز غیر رادیوئی | بهمراه امید امیدوار
Published: 06 February 2020
Duration: 02:04:38
آرتین پرتویان به همراه امید امیدوار چهارشنبه ۲ بهمن ۲۵۷۸ - لس آنجلس
Published: 23 January 2020
Duration: 01:52:44
خسروفروهر - پاسخ به حملات علی افشاری و رسانه های لندنی به شعارهای مردم و خاندان پهلوی
Published: 23 January 2020
Duration: 01:01:07
اپیزود ۲۱۷۵ طنز غیر رادیوئی | بیشعوری
Published: 18 January 2020
Duration: 02:02:20
اپیزود ۲۱۷۴ طنز غیر رادیوئی | بهمراه تارا بانو
Published: 17 January 2020
Duration: 02:02:27
اپیزود ۲۱۷۳ طنز غیر رادیوئی | گفتگوی امروز شاهزاده رضا پهلوی
Published: 16 January 2020
Duration: 02:00:00
اپیزود ۲۱۷۲ طنز غیر رادیوئی | اگه کسی حقی از دولت ضایع کرده، پول بریزه به حسابش
Published: 15 January 2020
Duration: 01:57:01
اپیزود ۲۱۷۱ طنز غیر رادیوئی | فرق خون با خون چیست؟
Published: 14 January 2020
Duration: 01:55:59
گزارش کامل خیزش بیست و یکم دی با آرتین پرتویان از رادیو شمرون
Published: 11 January 2020
Duration: 01:15:26
اپیزود ۲۱۶۹ طنز غیر رادیوئی | بهمراه تارا بانو
Published: 10 January 2020
Duration: 02:03:00
اپیزود ۲۱۶۷ طنز غیر رادیوئی | خامنه ای و انزوای مرگبار رژیمش
Published: 08 January 2020
Duration: 01:57:40
اپیزود ۲۱۶۶ طنز غیر رادیوئی | بهمراه امید امیدوار
Published: 07 January 2020
Duration: 02:11:11
اپیزود ۲۱۶۵ طنز غیر رادیوئی | مشاوران نمی‌گذارند
Published: 04 January 2020
Duration: 02:05:28
ویژه برنامه بهمراه امید امیدوار | گوربه گورشدن قاسم سلیمانی
Published: 03 January 2020
Duration: 01:19:49
اپیزود ۲۱۶۴ طنز غیر رادیوئی | بهمراه امید امیدار
Published: 02 January 2020
Duration: 02:10:50
اپیزود ۲۱۶۳ طنز غیر رادیوئی | اعتراف حسن به رسیدن رژیم به آخرای خط
Published: 31 December 2019
Duration: 01:59:58
مقدمه ای بر نظریه آشوب | دکتر خسروانی
Published: 30 December 2019
Duration: 02:11:06
اپیزود ۲۱۶۲ طنز غیر رادیوئی | براندازی با تکیه بر افراد فرودست و بی‌سواد
Published: 28 December 2019
Duration: 02:00:19
اپیزود ۲۱۶۱ طنز غیر رادیوئی | بهمراه تارا بانو
Published: 27 December 2019
Duration: 01:59:26
اپیزود ۲۱۶۰ طنز غیر رادیوئی | بهمراه امید امیدوار
Published: 24 December 2019
Duration: 02:11:27
اپیزود ۲۱۵۹ طنز غیر رادیوئی | شب چله بهمراه تارا بانو
Published: 21 December 2019
Duration: 02:06:18
اپیزود ۲۱۵۸ طنز غیر رادیوئی | دمی با امید امیدوار
Published: 19 December 2019
Duration: 02:13:32
خسرو فروهر | چپ گرایی و اسنادی ازآدم خوری و کشتار بخش دوم | گزارشی گمان شکن
Published: 18 December 2019
Duration: 02:00:00
اپیزود ۲۱۵۷ طنز غیر رادیوئی | تن فروشی در قبر
Published: 18 December 2019
Duration: 02:00:00
اپیزود ۲۱۵۶ طنز غیر رادیوئی | گرامی داشت مادرایرانی
Published: 17 December 2019
Duration: 02:04:52
اپیزود ۲۱۵۵ طنز غیر رادیوئی | واکنش مردم ایران به تقاضای وزارت خارجه ایران
Published: 14 December 2019
Duration: 01:59:59
اپیزود ۲۱۵۴ طنز غیر رادیوئی | ایرانیان شبیه گوسفند هستند
Published: 13 December 2019
Duration: 02:03:25
اپیزود ۲۱۵۳ طنز غیر رادیوئی | بهمراه امید امیدوار
Published: 12 December 2019
Duration: 02:10:30
اپیزود ۲۱۵۲ طنز غیر رادیوئی | بدبخت شدیم رفت
Published: 11 December 2019
Duration: 02:00:00
اپیزود ۲۱۵۱ طنز غیر رادیوئی | ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻮ ﺭﺍﯼ ﺩﺍﺩه ﺍﯼ
Published: 10 December 2019
Duration: 01:56:32
اپیزود ۲۱۵۰ طنز غیر رادیوئی | چندهمسری نیاز جامعه است
Published: 07 December 2019
Duration: 01:59:08
اپیزود ۲۱۴۹ طنز غیر رادیوئی | مالیات از سپرده‌های بانکی
Published: 06 December 2019
Duration: 02:04:00
اپیزود ۲۱۴۸ طنز غیر رادیوئی | بهمراه امید امیدوار
Published: 05 December 2019
Duration: 02:05:21
اپیزود ۲۱۴۷ طنز غیر رادیوئی | خرید و پنهان کردن اسلحه
Published: 04 December 2019
Duration: 02:09:02
اپیزود ۲۱۴۶ طنز غیر رادیوئی | قاتلین بالفطره
Published: 03 December 2019
Duration: 01:58:22
اپیزود ۲۱۴۵ | علم‌الهدی: ما آمریکا و اسرائیل را بدبخت کردیم ـ آدینه | ۸ آذر | ۲۵۷۸
Published: 30 November 2019
Duration: 02:05:55
اپیزود ۲۱۴۴ | جوری که روحانی از نرخ جدید بنزین مطلع شد ـ پنجشنبه | ۷ آذر | ۲۵۷۸
Published: 29 November 2019
Duration: 02:07:02
اپیزود ۲۱۴۳ | دمی با امید امیدوار ـ چهارشنبه | ۶ آذر | ۲۵۷۸
Published: 28 November 2019
Duration: 02:04:57
اپیزود ۲۱۴۲ | بهانه هایی برای ندادن ـ سه شنبه | ۵ آذر | ۲۵۷۸
Published: 27 November 2019
Duration: 01:59:57